2017-10-13 - Realia: påminnelse om kurslitteratur
Observera att i delkursen Realia (2hp) ingår böckerna: Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Boardman, J., Griffin, J. & Murray, O. (redd.) (2001 [1986]) The Oxford illustrated history of the Roman world. Oxford: Oxford University Press. samt artiklarna under "Realia" på denna sajt, vänsterspalten. Hittills har vi i tentan inte ställt frågor specifikt på Janson 2002, men fr.o.m. höstterminen -17 kan detta göras. Formellt finns litteraturlistan på institutionens hemsida, http://www.su.se/romklass/utbildning
2017-09-07 - Allmän grammatik
Genom Mondosajten för Prima Latina får ni distansstudenter tillgång till genomgången av förberedande grammatik: se Mondosajten > Filsamling > mappen Allmän grammatik. Där hittar ni genomgångar för ordklasser, satsdelar, sammansatta satser och satsförkortningar, liksom ett övningskompendium med tillhörande facit. PowerPointen om satsdelar rekommenderas t.ex. som repetition inför all syntaktisk analys i Prima Latina!
2017-09-06 - NYTT KRAV PÅ VOKABULÄR på kursen
VIKTIGT! NY obligatorisk vokabulär på Prima Latina. Obs! Fr.o.m. denna termin, HT 2017, krävs en annan obligatorisk vokabulär än tidigare. De obligatoriska glosorna blir första hälften av kompendiet Latinets 1500 vanligaste ord av I.Düring (som finns på Mondo) liksom fortsatt listan ”100 obligatoriska verb”. Till Nybörjarkurs 1 (PL 1) krävs: -posterna 1 – 124 i Düring -”100 obligatoriska verb”. Till Nybörjarkurs 2 (PL_2) krävs: -posterna 1 – 248 i Düring. Nytt är också att vokabulär kommer att prövas även på första tentamen (Nybörjarkurs 1/ PL_1), på så sätt att du förväntas översätta glosor i känd text. Därmed blir alltså tentan PL_1 litet annorlunda än övningstentan på kurssajten.
2017-09-06 - Mondo-sida för Prima Latina
Nu finns det en sida för Prima Latina på Mondo, Stockholms universitets lärplattform. Du loggar in där med dina registreringsuppgifter som SU-student. Där finns Ingmar Dürings Latinets 1500 vanligaste ord, med den obligatoriska vokabulären för denna kurs.
2017-08-25 - Tentamenstillfällen HT 2017
Följande tentamenstillfällen finns under HT 2017. Vid varje tillfälle kan man tentera antingen delkurs 1 (PL_1) eller delkurs 2 (PL_2). Observera dock att man måste anmäla sig på webben via MinaStudier till den tentamen man avser göra, senast en vecka före resp. tentamensdatum. Lördagen 7/10, kl. 10-14. Lokal meddelas senare. Lördagen 11/11, kl. 10-14, i B 479. Lördagen 16/12, kl. 10-14. Lokal meddelas senare. Lördagen 13/1 2018, kl. 10-14, i D 416.
2017-08-10 - Virtuellt UPPROP för nyantagna 28/8 - 10/9!
Viktigt! VIRTUELLT UPPROP den 28 augusti – den 10 september! För dig som är nyantagen student till distanskursen i Latin 1 HT 2017 har vi ett virtuellt upprop de första två veckorna. Det går till så att du måste lägga upp ett användarkonto (följ instruktionerna under ”Skapa ny användare” i högerspalten) och göra den första övningen i kursprogrammet, Capitulum Primum: Övning 1. När du har svarat rätt på alla frågor i övningen, kommer du på sista sidan att få upp en Lösenmening. Mejla orden i Lösenmeningen till kursansvarig på adress maria.plaza@su.se. I och med att du gör detta t o m söndagen den 10 september, har du deltagit i det virtuella uppropet. Om du inte har mejlat Lösenmeningen inom denna period, kommer vi fråga dig om du vill ha din plats och om inte kallar vi en reserv i ditt ställe. Ett sådant ”tidigt avbrott” möjliggör också för dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.
2017-08-07 - Nota bene! Om kurslitteraturen
Notera att DEN ENDA BOKEN STUDENTERNA BEHÖVER SKAFFA för att följa Prima Latina är realiaboken (Boardman - Griffin - Murray). Textbok och grammatik är inbakade i själva kursprogrammet. Läs vidare i högerspalten, under Information > Kurslitteratur.
2017-07-03 - Semester 3 juli - 6 augusti
Prima Latina:s kursansvariga lärare går nu på semester fram till den 7 augusti. Meddelanden och övningar som skickas in under den perioden kommer att läsas efter den 7 augusti. Höstterminen börjar den 28 augusti. Trevlig sommar! Maria Plaza.
2017-05-15 - Återstående tentamensdatum VT 2017
Nedan står möjliga tentamensdatum under VT 2017. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 ("Nybörjarkurs i latin 1", delkurs 1) eller PrimaLatina 2 (delkurs 2).
Se under Information > Schema VT 2017, för ett förslag till hur du lägger upp ditt arbete med övningarna på halvfart. Planen är då att studenten tenterar PL_1 den 1/4 och PL_2 den 3/6.
Realiakursen tenteras via hemtentamen som studenten rekvirerar av kursansvarig på maria.plaza@su.se, varefter studenten har en veckas tid för att inkomma med svaret. Realian läses in på egen hand i kursboken och artiklarna under Realia i vänsterspalten; tentamen gör man lämpligen 2-1 vecka innan man skriver PL_2.
Lö 3/6 kl.10-14 Lokal: B 479.
Lö 18/8 kl.10-14 Lokal: B 479.

Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2015-11-26 - HEMTENTAMEN på REALIA fr.o.m. ht 2015!
För dem som blivit antagna HT 2015 gäller att Realiadelen på kursen tenteras genom en HEMTENTAMEN och ger 2hp. (Enligt den nya kursplanen ger delkurserna PrimaLatina_1 och PrimaLatina_2 6hp vardera.) Tentamen mailas ut individuellt och man har sedan en vecka på sig att skriva och lämna in den. Du ska rekvirera tentamen genom att skriva till kursansvarig på maria.plaza@su.se. Det är lämpligt att göra det samtidigt som man anmäler sig till tentamen PL_2, eftersom man då blir färdig med realiadelen samtidigt som med kursen i sin helhet. Realiatentamen betygsätts med G eller U. Inför tentamen behöver du, utöver en bok i romersk historia (t.ex. Kamm), även läsa artiklarna under Realia i vänsterspalten på denna sajt. Den som antagits på en tidigare kursplan har rätt att följa denna under tre terminer efter antagning.
2015-02-13 - Tentamensanmälan via mitt.su.se
Fr.o.m. nu ska tentamensanmälan göras via webben, mitt.su.se.
Anmäl dig SENAST EN VECKA FÖRE ÖNSKAT TENTAMENSDATUM.
Terminens tentamensdatum är:
Lö 28/3 kl.10-14 Lokal: C 512.
Lö 18/4 kl.11-15 Lokal: A 5137.
Lö 30/5 kl.10-14 Lokal: A 5137.
Lö 15/8 kl.10-14 Lokal: A 5137.
2014-10-30 - Forum
Nu har vi till slut ett forum på hemsidan, ni når det via länken till vänster. Några saker behöver nog fixas fortfarande. Säg gärna till om ni upptäcker något som ser konstigt ut eller om ni har förbättringsförslag.
2014-09-24 - Tentamensanmälan
Eftersom de första tillfällena till tentamen börjar närma sig vill jag bara påminna alla om att ni alltid måste anmäla er inför tentamen, vare sig tillfället är ett ordinarie enligt schemat eller ett av de övriga. Tentamensdatum finner ni under Schema (under Information).
2014-08-20 - Omregistrering
Glöm inte att ni som börjat tidigare och vill fortsätta läsa den här terminen måste omregistrera er. Vänligen skicka ett mail med användarnamn och personnummer till primalatina@klassiska.su.se.
2014-06-03 - Uppdatering
Som ni nog har märkt har hemsidan nu uppdaterats. Vissa smärre korrigeringar återstår och ni får gärna höra av er om ni stöter på problem eller upptäcker något konstigt. Information finns nu till höger. Det ni tidigare fann under \"Kursen\" hittar ni till vänster och det ni tidigare fann under \"Mina sidor\" hittar ni under informationen till höger.
2014-05-12 - Schema ht 2014
Ett schema för höstterminen ligger nu under Information. Det är ännu preliminärt och inga platser för tentamina har ännu angivits.
2014-04-04 - Tentamen 26/4
Sal för tentamen den 26/4 är E487. Alla tider och salar finns på Schema under Information.
2014-03-19 - Tentamensanmälan
Observera att ni alltid måste anmäla er till tentamen, även om det gäller de ordinarie tentamenstillfällen som angivits i schemat.
2014-01-08 - Schema och tentamensdatum vt -14
Schema för våren har nu lagts upp under Information. Där finns även information om tentamensdatum. Kom ihåg att som vanligt underrätta mig så snart som möjligt när ni vill tentera, helst minst två veckor innan datumet ifrån. Detta gäller vare sig ni väljer ett ordinarie eller alternativt tillfälle.
2014-09-11 - Bekräftelse av registrering
Jag har skickat ut detta med mail till alla registrerade men skriver det även här för säkerhets skull: Då vi har många som registrerar sig i början av terminen men sedan aldrig påbörjar studierna eller hoppar av tidigt skulle vi för planeringens skull vilja veta vilka som faktiskt har för avsikt att skriva någon tentamen den här terminen. Var därför snäll och skicka ett kort svar till primalatina@klassiska.su.se om du har för avsikt att tentera denna termin. Det behövs inga detaljer om när, var eller hur. Vi vill bara veta att du har avsikt att studera nu. Vi vill ha svar senast onsdag den 17:e.
2014-08-04 - Serverbyte
Hemsidan kommer att flyttas inom kort. Detta kan medföra att en del av vad ni gör i dagarna nu kan gå förlorat. Det mesta är lätt att återskapa men om ni lämnar in några inskicksövningar just nu så ber jag er att se till att ni har sparade kopior av dem, för säkerhets skull.
2014-02-27 - Semester
Jag har semester 3/3-7/3 och kommer därmed inte att svara på inskick eller frågor under den tiden.
2013-12-13 - Diagnosövningar
Det blev en krasch som påverkade diagnosarkivet på hemsidans databaser igår. Det hela är ordnat och igång igen men det kan hända att några av senaste dagarnas inskick har gått förlorade. Ni som ser att så är fallet behöver dock inte gör om de ni redan har gjort.
2013-10-08 - Uppdatering av hemsidan
Under de närmaste månaderna kommer en del arbete att ske med kurshemsidan (även om mycket av det nog inte kommer att vara direkt synligt). Har ni sett saker som ser ut att vara felaktiga eller har andra förslag på förbättringar så är ni välkomna att höra av er.
2013-08-28 - HT13
Jag är just tillbaka från semester och sitter nu och besvarar mail och uppdaterar era studentkonton. Det vore bra om ALLA (såväl nya som gamla) som avser att läsa som optimas i höst skickar mig ett mail (helst till jonas.thungren.lindbarg@klassiska.su.se) med användarnamn och personnummer så att jag kan ordna med er användarstatus. Via mitt.su.se kan ni även kolla om ni är registrerade som ni ska. Är ni inte det inom ett par dagar så hör av er till mig, med namn och personnummer.
2013-07-19 - Tentamensdatum HT13
Möjliga tentamensdatum för hösten är: 7/9 5/10 26/10 16/11 14/12 11/1 (2014) 18/1 (2014) 1/2 (2014) 8/2 (2014)
2013-07-19 - Semester
Jag går nu på semester för sommaren och kommer därmed inte att vara tillgänglig för rättning eller hjälp. Är det något viktigt är jag i vissa fall kontaktbar via mail, skicka då till min mailadress, inte via den här sidans meddelandefunktion. Trevlig sommar!
2013-03-02 - Semester
Under vecka 10 har jag semester och kommer inte att svara på frågor eller rätta några uppgifter. Vi hörs igen den 11:e!
2013-01-11 - Tentatillfällen vt -13
Möjliga tentamenstillfällen i vår är: 23/2 6/4 4/5 25/5 1/6 Vänligen kontakta mig två veckor innan ni vill tentera.
2012-11-21 - Latin I, 2
För den som vill fortsätta med latin efter Prima Latina ges under nästa år Latin I, 2 (15hp) på kvartsfart, förmodligen med undervisning en kväll varannan vecka. Är du intresserad så får du gärna skicka ett mail till primalatina@klassiska.su.se.
2012-09-03 - Tentamina ht -12
Tentatillfällen för höstterminen är: 6/10 27/10 17/11 1/12 15/12 21/12 19/1 (2013) Helst ska ni vara anmälda två veckor innan.
2012-08-13 - Registrering och omregistrering
Ni som registrerar er för att läsa kursen i höst behöver alla skicka ett mail med ert användarnamn till mig (primalatina@klassiska.su.se) för att få rätt användarstatus i kursen. Dessutom vore det bra om ni som läst tidigare också skickade ett mail där ni anger användarnamn, namn och personnummer för omregistrering. Välkomna till en ny termin!
2012-06-25 - Sommar
På sommaren ges ingen undervisning i kursen, den står dock öppen för egna studier. Under perioden 27/6-31/7 har jag semester och kommer inte att svara på mail.
2012-04-17 - Semester
Jag har semester 18/4-20/4 och kommer därför inte att rätta inskick eller svara på meddelanden.
2012-03-01 - Frånvaro
Under delar av nästa vecka (10) har jag semester och kommer därmed inte att kunna besvara era övningar eller frågor. På fredag ska jag försöka hinna ikapp så gott jag kan.
2012-01-23 - Tentamensdatum vt -12
Hej alla och välkomna till en ny termin! Jag ber om ursäkt för detta dröjsmål men nu kommer i alla fall tentadatumen. Några ytterligare kan tillkomma. Kom ihåg att alltid underrätta mig i god tid innan, helst två veckor. 18/2 24/3 5/5 26/5 2/6
2011-10-26 - Fortsättning
För den som vill fortsätta med latinet efter denna kurs så kommer det kommande vårtermin att starta en kurs på kvartsfart för de 15hp som återstår av Latin I. Den kursen kommer alltså att löpa över hela nästa år. Undervisningen sker på Stockholms universitet. Om du är intresserad kan du ta kontakt med mig via jonas.thungren.lindbarg@klassiska.su.se
2011-08-31 - Tentamen
Möjliga tentamensdatum i höst är: 1/10 22/10 4/11 12/11 26/11 3/12 17/12 7/1 14/1 Kom ihåg att ni själva måste ordna vakt om ni inte kan skriva på plats vid Stockholms universitet. Vidare vill jag veta senast två veckor innan att ni tänker skriva.
2011-08-30 - Registrering
Nu är terminen igång och jag hoppas att alla ska vara registrerade vid det här laget. Om du inte har uppgraderats till optimas men vet med dig att du borde vara det så kontakta mig (skriv gärna med ditt användarnamn) så ska vi ordna saken. För övrigt vill jag bara passa på att hälsa välkomna till kursen och önska lycka till!
2011-08-15 - Höstterminen
Jag vore tacksam om alla ni som vill fortsätta som optimates i höst kunde kontakta mig på ett eller annat sätt, företrädesvis per mail, så ska omregistrering ombesörjas. Skriv gärna med personnummer så blir det hela lite smidigare.
2011-06-16 - Sommar
I juli kommer jag att vara på semester och det finns med andra ord ingen att rätta eventuella inskick. Ni som inte har annat för er kan dock jobba på som vanligt i juni och augusti. Trevlig sommar!
2011-04-11 - Meddelanden
Det verkar vara något problem med meddelandefunktionen på hemsidan, då flera av er inte verkar kunna få kontakt med mig där. Säkrast och snabbast når ni mig via mail, på primalatina@klassiska.su.se
2011-03-06 - Semester
Under vecka 10 är jag på semester och kommer inte att kunna rätta några inskick. Ska ta tag i dem så snart jag är tillbaka! Hälsningar, Jonas
2011-02-17 - Extra tentamensdatum
Lördag 19 mars ges ytterligare en tentamen. I detta fall skrivs dock ingen på Stockholms universitet, vilket betyder att även de som befinner sig i omnejden måste ordna tentamen på egen hand, se informationssidan om tentamen: http://pl.klassiska.su.se/index.php?top=firstPage&state=viewFirstPage&id=64&infoDown=true
2011-02-16 - Tentamensdatum vt 11
Följande är möjliga tentamensdatum. Var vänliga och meddela 2 veckor i förväg om du vill skriva en tenta. 16/4 10-14 7/5, 10-14
2011-01-31 - Ny lärare
Från och med nu är Jonas Thungren Lindbärg ansvarig lärare på kursen.
2011-01-14 - Problem med anmälningsblankett
Just nu går det inte att komma åt anmälningsblanketten via den länk som finns på hemsidan. Om du vill anmäla dig till kursen skriv då till primalatina@klassiska.su.se.
2010-09-17 - Tentamensdatum HT10
Följande datum är möjliga tentamensdatum. Var vänliga och meddela 2 veckor i förväg om du vill skriva en tenta 2/10, 10-13 5/11, 12-17 13/11, 10-14 4/12, 10-14 18/12, 10-14 15/1, 10-14 5/2, 10-1
2010-08-18 - Ingen kåravgift fr.o.m. denna termin
Från och med denna termin råder inte längre kårobligatorium på Stockholms universitet. Detta betyder att du som student inte längre behöver betala kåravgift. För vidare information se: http://sus.su.se/
2010-02-23 - Kurslitteraturlistan uppdaterad
Listan över kurslitteratur har uppdaterats. Den enda egentliga förändringen mot tidigare lista är att realiaboken har bytts ut. Nuvarande bok är: The Romans: An Introduction av A. Kamm. Boken finns tillgänglig i bokhandeln.
2009-09-29 - Ny lärare på kursen.
Fr o m den 1 oktober heter kursens lärare Robin Wahlsten Böckerman.

Inloggning
Användarnamn:

Lösenord:


[Skriv ut]

Tentamen

Vad innebär tentamen?

Kursen är delad i två delar med en tentamen efter varje. Se utförlig beskrivning nedan:

Tentamen del 1

Tentamen är skriftlig och består av känd text ur Prima Latina kapitel 1-5. Texten skall översättas, syntaxen analyseras och dess ord formbestämmas.
Även satsförkortningar skall kunna identifieras. Du får dessutom en ren formläredel.
 . Tentamen betygsätts enligt den sjugradiga betygsskalan.
Inga hjälpmedel tillåtna.

Skrivtid 3 timmar.
 
Tentamen sker på Stockholms universitet eller på annan högskola eller dylikt i studentens närhet. Se mer under Hur gör man när man vill tentera? nedan.

Exempel på tentor finner du under Gamla tentor. 

Tentamen del 2


Tentamen är skriftlig och består av känd text ur kapitel 6-9. Texterna skall översättas, syntaxen analyseras, orden formbestämmas samt satsförkortningar och konstruktioner skall kunna identifieras. Dessutom finns en formläredel som täcker formläran från del 1 och 2. Här ingår även lexikonkunskap, dvs ords grundform och betydelse etc. . Tentamen betygsätts enligt den sjugradiga betygsskalan.

(Enligt den gamla kursplanen (före ht-15) ingår vidare i den andra tentamen en del om realia, där några frågor om Roms historia eller litteraturhistoria ska besvaras.)

Alla delar skrivs utan hjälpmedel.

Skrivtid för hela tentamen är 4 timmar.

Tentamenstillfälle bestäms individuellt och sker på Stockholms universitet eller på annan högskola eller dylikt i studentens närhet.

Exempel på tentor finner du under Gamla tentor. 

Fr.o.m. höstterminen 2015, då en ny kursplan har börjat gälla (se kursplanen på institutionens hemsida, su.se/romklass), tenteras realiadelen på Prima Latina separat i form av en hemtentamen. Hemtentan skickas ut individuellt och studenten har en vecka på sig att göra den och skicka in den till kursansvarig. Studenten rekvirerar tentamen genom att skriva till kursansvarig. Det är lämpligt att göra det i och med att man anmäler sig till tentamen på delkurs 2 (=PL_2), eftersom man då blir klar med realiadelen samtidigt som med kursen i övrigt. Realiadelen betygsätts, till skillnad från språkfärdighetstentorna (PL_1 och PL_2), med betygen G eller U. Tentamen består av några faktafrågor och ett par essäfrågor. För realian behöver du, utöver en bok i romersk historia, även läsa på artiklarna under "Realia" på denna kurssajt (vänsterspalten).

Betygsrapportering

Läraren har enligt reglerna max tre (3) veckor på sig att rätta och rapportera in betygen i Ladok. Där kan ni komma åt dem via ert studentkonto, på mitt.su.se.

Hur gör man när man vill tentera?

När man planerar sina studier bör man titta på de tentamenstillfällen som ges den aktuella terminen. Man kan välja att tentera i Stockholm och behöver då bara anmäla sig två veckor i förväg. Om man vill tentera någonstans närmre sin hemort går även detta bra, det finns då ett antal fasta datum att välja på, detta för att samordna tenterandet bland studenterna över hela landet.
Man bör vara ute i god tid när man skall boka sin tentamen för att vara säker på att man får göra den vid önskat tillfälle. De studenter som kan tentera på Stockholms universitet tar kontakt med oss för att boka datum och tenterar i samband med att de lärarledda kursernas studenter tenterar.

De studenter som inte har möjlighet att tentera i Stockholm går tillväga enligt nedan:
 
Tentamen skall äga rum på samma tid som tentamen i Stockholm.
 
Samma förhållanden som gäller vid tentamen vid SU skall gälla vid extern tentamen. Detta innebär bl.a. att den tenterande skall göra sin tentamen på en enskild plats utan störningar; att en tentamensvakt skall övervaka tentamen; att studenten får samma tid till sitt förfogande som vid SU. Hjälpmedel är endast tillåtna i den omfattning och utformning som de tillåts vid ordinarie salstentamen på plats vid Stockholms universitet. På kursen Prima Latina är inga lexikon tillåtna vid tentamen.
 
Tentamen skall ske på officiell myndighet, ämbete eller liknande (t.ex. universitet, högskola, ambassad, konsulat).
 
Avdelningen för klassiska språk prövar från fall till fall möjligheten till att tentera på annan ort, huruvida våra krav på tentamenssituationen är uppfyllda samt om avdelningen för klassiska språk har praktisk/administrativ möjlighet eller lärarkapacitet att vara med att arrangera ett sådant tillfälle. Det finns ingen generell rättighet för distansstudenter till att tentera på annan ort. Klassiska avdelningen medverkar enbart i ett sådant arrangemang efter att ha gett sitt godkännande.
 
Det tillkommer studenten att finna lokal samt ansvarig person vid myndighet etc. för det aktuella tillfället. Studenten skall skicka ansvarig persons mailadress till kursansvarig så att vi kan kontakta denne för en eventuell tentamen. Studenten meddelas av kursansvarig om avdelningen för klassiska språk godkänner arrangemanget och att tentamen, i så fall, kan äga rum på annan ort. Kursansvarig skickar tentamen till kontaktpersonen.
 
Studenten har med sig ett kuvert frankerat med dubbelt porto. I detta lägger tentamensansvarig tentamen, efter att ha tagit en kopia av den (kopia kan kastas efter det att kursansvarig har meddelat mottagande av tentamen). Tentamen kan också skannas och skickas av ansvarig till kursansvarig.
 
Om studenten vill ha rättad skriven skickad till sig skall han/hon dessutom ta med sig till skrivningen ett frankerat kuvert (dubbelt porto) med hemadress. Detta kuvert bifogas tentamen, eller skickas separat till avdelningen för klassiska språk.
 
Eventuella kostnader för studenten att tentera på annan ort betalas av studenten själv.
 
Eftersom anordnande av extern tentamen tar viss extra tid att planera är det att rekommendera att studenten i god tid tar kontakt med kursansvarig för alternativ annan plats för tentamen.


Information
   - F.A.Q
   - Användaridentitet
   - Anmälan
   - Flexibel studietakt
   - Forum
   - Förkunskapskrav
   - Gamla tentor
   - Har du frågor?
   - Hitta till klassiska språk
   - Instruktioner
   - Kontakta oss
   - Kurslitteratur
   - Läsa för att ta poäng - Optimas
   - Läsa för nöjes skull - Popularis
   - Nyheter
   - Omregistrering
   - Realia
   - Studiemedel
   - Schema HT 2017
   - Studietips
   - Tentamen
   - Tentamensanmälan
   - Vad behövs i din dator?
   - Vem behöver skicka in anmälan?
   -  Tack till
   - Dokumentbank
   - Kursbeskrivning
Prima Latina, Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Kursansvarig
Uppdaterad 2017-11-22