2019-06-20 - Prima Latina-programmet avslutas januari 2020
Den här versionen av nätkursen Prima Latina kommer att upphöra efter höstterminen 2019. En ny version av distanskursen Latin I:1 vid Stockholms universitet tar vid vårterminen 2020, då via SU:s lärplattform Athena.
De studenter som är inskrivna som Optimates, d.v.s. studenter registrerade på latin vid SU, kommer att föras över till den nya kursen, med eventuella tagna poäng.
Studiegången som Popularis kommer inte att erbjudas mer efter 2019, då denna sajt läggs ner.
2019-04-25 - Detaljplanering för PL_2 på Athena
Nu finns en Kursbeskrivning, inkl. detaljplanering, för Nybörjarkurs 2 på Athenasidan https://athena.itslearning.com.
Där ligger dokumentet under Innehåll > Kursinformation.
Observera att kursen redan har börjat! Planeringen är en rekommendation om hur du läser för att tentera delkurs 2 den 27 maj, men är inte obligatorisk i sig.
2019-03-04 - Hemtentamen i Realia 1-14 april
Hemtentamen i Realia (2 hp) kommer att läggas ut på Athenasidan den 1 april och måste lämnas in senast den 14 april. Studenten ska hämta skrivningen och ladda upp sitt svar via Athena. Alla svar kommer att gå genom textmatchningsverktyget Urkund.
2019-02-21 - Tentamensdatum VT 2019
Under vårterminen 2019 finns nedanstående tentamenstillfällen. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 (dvs delkurs 1, "Nybörjarkurs i latin 1") eller PrimaLatina 2 (dvs delkurs 2, ”Nybörjarkurs i latin 2”).
Med rekommenderat tempo tenterar man delkurs PrimaLatina 1 den 21 mars och PrimaLatina 2 den 27 maj. Formellt finns det ändå möjlighet att tentera vid valfritt av nedanstående datum.
Anmälan sker via webben senast en vecka före skrivdatum. Du måste vara registrerad eller omregistrerad på kursen för att få tentera.
Fr 22/2 kl.13-17 B 479
To 21/3 kl.17-21 A5137
Fr 26/4 kl.13-17 A5137
Må 27/5 kl.17-21 Brunnsvikssalen
Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2019-01-30 - Kursbeskrivning
En Kursbeskrivning för de första delkurserna, PL_1 och Realia, har nu lagts upp på Athena-sidan > Innehåll > Kursinformation. I kursbeskrivningen, KBS:n, finner du en detaljplanering och betygskriterier.
2018-12-21 - OMTENTA I REALIA 2 - 16 januari 2019
OMTENTAMEN i REALIA (DELKURS "Realia", 2hp) KOMMER ATT LÄGGAS UT DEN 2 januari och SKA HÄMTAS OCH LÄMNAS IN VIA ATHENA (https://athena.itslearning.com) SENAST 16 JANUARI.
Observera att detta gäller er som distansstudenter, liksom campusstudenterna. Det är inte längre möjligt att rekvirera tentamen under andra tider på terminen.
2018-12-20 - Realiaskrivningar rättade och omtenta Realia
Realiatentorna från den 19 november är nu rättade och resultaten inrapporterade i Ladok. Ett omdöme och kommentarer hittar ni vid er tentamen under Uppgifter på Athena-sidan. Omtentan i Realia läggs ut på Athena den 2 januari 2019. Den ska liksom ordinarie tentan hämtas och lämnas in via Athena-sidan.
2018-11-01 - VIKTIGT: REALIATENTA via ATHENA 5 - 19 NOVEMBER!
HEMTENTAMEN i REALIA (DELKURS "Realia", 2hp) SKA HÄMTAS OCH LÄMNAS IN VIA ATHENA (https://athena.itslearning.com) MELLAN 5 OCH 19 NOVEMBER.
Observera att detta gäller er som distansstudenter, liksom campusstudenterna, och att det är det enda tillfället att göra tentamen i Realia under HT -18.
Det kommer, till skillnad från tidigare terminer, inte att vara möjligt att rekvirera realiatentan vid annan tidpunkt på terminen. För att kunna bli godkänd måste skrivningen vara inlämnad in via Athena-sidan.
2018-08-26 - Obligatorisk vokabulär
Fr.o.m. HT-18 är obligatorisk vokabulär för Nybörjarkurs 1 (PL_1) de 400 vanligaste orden i frekvensordlistan http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list. För Nybörjarkurs 2 (PL_2) är de 800 vanligaste i samma lista obligatoriska.
Motsvarande listor med översättning till svenska ligger i vänsterspalten, liksom på Athena.

De nya listorna ersätter formellt 100-verblistan och Dürings kompendium som kurslitteratur, även om ordförrådet ungefär är detsamma.
2018-08-23 - Nya övningsnummer i PL fr o m HT-18!
Materialet i denna kurs har inför HT-18 uppdaterats så att vissa övningar har utgått. Övningarna har omnumrerats, och om du har börjat tidigare än denna termin, har övningarna andra nummer än du är van vid. En konkordans mellan de gamla och nya numren finns redan nu på lärplattformen Athena, https://athena.itslearning.com/, och kommer inom kort att läggas här också. Kursen omfattar nu 246 övningar, varav 30 inskicksövningar.
2018-08-11 - Lärplattform Athena
Från och med HT -18 kommer vi att använda universitetets nya lärplattform, Athena, som finns på adress https://athena.itslearning.com (den ersätter Mondo).
Där kommer du att hitta planering, gloslistor och nyheter för kursen. Eftersom nätkursen Prima Latina kommer att ges parallellt med Latin I:1 på campus, kommer du som distansstudent också få möjlighet att ta del av genomgångar och övningsmaterial som läggs upp på Athena.
Ta för vana att besöka Athenasidan då och då, eller prenumerera på dess nyheter.
Inskicksövningarna ska du dock skicka in här, från PL:s kurssajt.
2018-08-10 - VIRTUELLT UPPROP 3 - 16/9!
För dig som är nyantagen student till distanskursen i Latin I:1 har vi ett VIRTUELLT UPPROP den 3 september – den 16 september!
Efter att ha registrerat dig på kursen ska du lägga upp ett användarkonto här (följ instruktionerna under ”Skapa ny användare” i högerspalten) och göra den första övningen i kursprogrammet, Capitulum Primum: Övning 1. När du har svarat rätt på alla frågor i övningen, kommer du i början av övning II att få upp en Lösenmening.
Mejla orden i Lösenmeningen till mig på adress maria.plaza@su.se. I och med att du gör detta senast söndagen den 16 september, har du deltagit i det virtuella uppropet. Då kommer du att föras över till gruppen för lärarledda studenter i kursprogrammet, Optimates.
Om du inte har mejlat Lösenmeningen inom denna period, kommer vi fråga dig om du vill ha din plats och om inte kallar vi en reserv i ditt ställe. Ett sådant ”tidigt avbrott” möjliggör också för dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.
2018-07-04 - Tentamensdatum HT 2018
Utöver uppsamlingstentamen den 20/8, som formellt hör till vårterminen -18, finns det tre möjliga tentamensdatum under HT 2018, listade nedan. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 (dvs delkurs 1, "Nybörjarkurs i latin 1") eller PrimaLatina 2 (dvs delkurs 2, ”Nybörjarkurs i latin 2”).
Anmälan sker via webben senast en vecka före skrivdatum. Du måste vara registrerad eller omregistrerad på kursen för att få tentera.
Må 20/8 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.

To 1/11 kl.9-13 Lokal: A 5137
Fre 7/12, kl.14-18 Lokal: B 479
Ons 16/1 2019, kl.10-14 Lokal: D 416
Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2018-01-14 - Tentamensdatum VT 2018
Nedan står möjliga tentamensdatum under VT 2018. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 ("Nybörjarkurs i latin 1", delkurs 1) eller PrimaLatina 2 (delkurs 2).
Se under Information > Schema VT 2018, för ett förslag till hur du lägger upp ditt arbete med övningarna på halvfart. .
Realiakursen tenteras via hemtentamen som studenten rekvirerar av kursansvarig på maria.plaza@su.se, varefter studenten har en veckas tid för att inkomma med svaret. Realian läses in på egen hand i kursböckerna och de 3 artiklarna under Realia i vänsterspalten; tentamen gör man lämpligen 2-1 vecka innan man skriver PL_2.
Lö 3/2 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.
Må 26/3 kl.16-20 Lokal: Brunnsvikssalen.
Fre 20/4 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.
Fre 1/6 kl.15-19 Lokal: A5137.
Må 20/8 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.

Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2018-01-14 - Kursen under VT 2018 omfattar övningar 1-286 i kap. 9!
Obs! Denna termin avslutas kursen efter övning CCLXXVI i kapitel 9.
Planeringen för terminen har lagts därefter, och eftersom texterna CCLXXVI – CCXCIV inte ingår i kurskraven kommer ingen av de tenteras. All grammatik i kapitel 9, enligt kapitelgenomgången, ingår i kursen. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att rätta sajtens program efter det här, utan programmet kommer att uppmana användaren att gå vidare. Avsluta helt enkelt efter övning CCXCIV.
2017-10-13 - Realia: påminnelse om kurslitteratur
Observera att i delkursen Realia (2hp) ingår böckerna: Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Boardman, J., Griffin, J. & Murray, O. (redd.) (2001 [1986]) The Oxford illustrated history of the Roman world. Oxford: Oxford University Press. samt artiklarna under "Realia" på denna sajt, vänsterspalten. Hittills har vi i tentan inte ställt frågor specifikt på Janson 2002, men fr.o.m. höstterminen -17 kan detta göras. Formellt finns litteraturlistan på institutionens hemsida, http://www.su.se/romklass/utbildning
2017-09-07 - Allmän grammatik
Genom Mondosajten för Prima Latina får ni distansstudenter tillgång till genomgången av förberedande grammatik: se Mondosajten > Filsamling > mappen Allmän grammatik. Där hittar ni genomgångar för ordklasser, satsdelar, sammansatta satser och satsförkortningar, liksom ett övningskompendium med tillhörande facit. PowerPointen om satsdelar rekommenderas t.ex. som repetition inför all syntaktisk analys i Prima Latina!
2017-09-06 - NYTT KRAV PÅ VOKABULÄR på kursen
VIKTIGT! NY obligatorisk vokabulär på Prima Latina. Obs! Fr.o.m. denna termin, HT 2017, krävs en annan obligatorisk vokabulär än tidigare. De obligatoriska glosorna blir första hälften av kompendiet Latinets 1500 vanligaste ord av I.Düring (som finns på Mondo) liksom fortsatt listan ”100 obligatoriska verb”. Till Nybörjarkurs 1 (PL 1) krävs: -posterna 1 – 124 i Düring -”100 obligatoriska verb”. Till Nybörjarkurs 2 (PL_2) krävs: -posterna 1 – 248 i Düring. Nytt är också att vokabulär kommer att prövas även på första tentamen (Nybörjarkurs 1/ PL_1), på så sätt att du förväntas översätta glosor i känd text. Därmed blir alltså tentan PL_1 litet annorlunda än övningstentan på kurssajten.
2017-09-06 - Mondo-sida för Prima Latina
Nu finns det en sida för Prima Latina på Mondo, Stockholms universitets lärplattform. Du loggar in där med dina registreringsuppgifter som SU-student. Där finns Ingmar Dürings Latinets 1500 vanligaste ord, med den obligatoriska vokabulären för denna kurs.
2017-08-25 - Tentamenstillfällen HT 2017
Följande tentamenstillfällen finns under HT 2017. Vid varje tillfälle kan man tentera antingen delkurs 1 (PL_1) eller delkurs 2 (PL_2). Observera dock att man måste anmäla sig på webben via MinaStudier till den tentamen man avser göra, senast en vecka före resp. tentamensdatum. Lördagen 7/10, kl. 10-14. Lokal meddelas senare. Lördagen 11/11, kl. 10-14, i B 479. Lördagen 16/12, kl. 10-14. Lokal meddelas senare. Lördagen 13/1 2018, kl. 10-14, i D 416.
2017-08-10 - Virtuellt UPPROP för nyantagna 28/8 - 10/9!
Viktigt! VIRTUELLT UPPROP den 28 augusti – den 10 september! För dig som är nyantagen student till distanskursen i Latin 1 HT 2017 har vi ett virtuellt upprop de första två veckorna. Det går till så att du måste lägga upp ett användarkonto (följ instruktionerna under ”Skapa ny användare” i högerspalten) och göra den första övningen i kursprogrammet, Capitulum Primum: Övning 1. När du har svarat rätt på alla frågor i övningen, kommer du på sista sidan att få upp en Lösenmening. Mejla orden i Lösenmeningen till kursansvarig på adress maria.plaza@su.se. I och med att du gör detta t o m söndagen den 10 september, har du deltagit i det virtuella uppropet. Om du inte har mejlat Lösenmeningen inom denna period, kommer vi fråga dig om du vill ha din plats och om inte kallar vi en reserv i ditt ställe. Ett sådant ”tidigt avbrott” möjliggör också för dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.
2017-08-07 - Nota bene! Om kurslitteraturen
Notera att DEN ENDA BOKEN STUDENTERNA BEHÖVER SKAFFA för att följa Prima Latina är realiaboken (Boardman - Griffin - Murray). Textbok och grammatik är inbakade i själva kursprogrammet. Läs vidare i högerspalten, under Information > Kurslitteratur.
2017-07-03 - Semester 3 juli - 6 augusti
Prima Latina:s kursansvariga lärare går nu på semester fram till den 7 augusti. Meddelanden och övningar som skickas in under den perioden kommer att läsas efter den 7 augusti. Höstterminen börjar den 28 augusti. Trevlig sommar! Maria Plaza.
2017-05-15 - Återstående tentamensdatum VT 2017
Nedan står möjliga tentamensdatum under VT 2017. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 ("Nybörjarkurs i latin 1", delkurs 1) eller PrimaLatina 2 (delkurs 2).
Se under Information > Schema VT 2017, för ett förslag till hur du lägger upp ditt arbete med övningarna på halvfart. Planen är då att studenten tenterar PL_1 den 1/4 och PL_2 den 3/6.
Realiakursen tenteras via hemtentamen som studenten rekvirerar av kursansvarig på maria.plaza@su.se, varefter studenten har en veckas tid för att inkomma med svaret. Realian läses in på egen hand i kursboken och artiklarna under Realia i vänsterspalten; tentamen gör man lämpligen 2-1 vecka innan man skriver PL_2.
Lö 3/6 kl.10-14 Lokal: B 479.
Lö 18/8 kl.10-14 Lokal: B 479.

Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2015-11-26 - HEMTENTAMEN på REALIA fr.o.m. ht 2015!
För dem som blivit antagna HT 2015 gäller att Realiadelen på kursen tenteras genom en HEMTENTAMEN och ger 2hp. (Enligt den nya kursplanen ger delkurserna PrimaLatina_1 och PrimaLatina_2 6hp vardera.) Tentamen mailas ut individuellt och man har sedan en vecka på sig att skriva och lämna in den. Du ska rekvirera tentamen genom att skriva till kursansvarig på maria.plaza@su.se. Det är lämpligt att göra det samtidigt som man anmäler sig till tentamen PL_2, eftersom man då blir färdig med realiadelen samtidigt som med kursen i sin helhet. Realiatentamen betygsätts med G eller U. Inför tentamen behöver du, utöver en bok i romersk historia (t.ex. Kamm), även läsa artiklarna under Realia i vänsterspalten på denna sajt. Den som antagits på en tidigare kursplan har rätt att följa denna under tre terminer efter antagning.
2015-02-13 - Tentamensanmälan via mitt.su.se
Fr.o.m. nu ska tentamensanmälan göras via webben, mitt.su.se.
Anmäl dig SENAST EN VECKA FÖRE ÖNSKAT TENTAMENSDATUM.
Terminens tentamensdatum är:
Lö 28/3 kl.10-14 Lokal: C 512.
Lö 18/4 kl.11-15 Lokal: A 5137.
Lö 30/5 kl.10-14 Lokal: A 5137.
Lö 15/8 kl.10-14 Lokal: A 5137.
2014-10-30 - Forum
Nu har vi till slut ett forum på hemsidan, ni når det via länken till vänster. Några saker behöver nog fixas fortfarande. Säg gärna till om ni upptäcker något som ser konstigt ut eller om ni har förbättringsförslag.
2014-09-24 - Tentamensanmälan
Eftersom de första tillfällena till tentamen börjar närma sig vill jag bara påminna alla om att ni alltid måste anmäla er inför tentamen, vare sig tillfället är ett ordinarie enligt schemat eller ett av de övriga. Tentamensdatum finner ni under Schema (under Information).
2014-08-20 - Omregistrering
Glöm inte att ni som börjat tidigare och vill fortsätta läsa den här terminen måste omregistrera er. Vänligen skicka ett mail med användarnamn och personnummer till primalatina@klassiska.su.se.
2014-06-03 - Uppdatering
Som ni nog har märkt har hemsidan nu uppdaterats. Vissa smärre korrigeringar återstår och ni får gärna höra av er om ni stöter på problem eller upptäcker något konstigt. Information finns nu till höger. Det ni tidigare fann under \"Kursen\" hittar ni till vänster och det ni tidigare fann under \"Mina sidor\" hittar ni under informationen till höger.
2014-05-12 - Schema ht 2014
Ett schema för höstterminen ligger nu under Information. Det är ännu preliminärt och inga platser för tentamina har ännu angivits.
2014-04-04 - Tentamen 26/4
Sal för tentamen den 26/4 är E487. Alla tider och salar finns på Schema under Information.
2014-03-19 - Tentamensanmälan
Observera att ni alltid måste anmäla er till tentamen, även om det gäller de ordinarie tentamenstillfällen som angivits i schemat.
2014-01-08 - Schema och tentamensdatum vt -14
Schema för våren har nu lagts upp under Information. Där finns även information om tentamensdatum. Kom ihåg att som vanligt underrätta mig så snart som möjligt när ni vill tentera, helst minst två veckor innan datumet ifrån. Detta gäller vare sig ni väljer ett ordinarie eller alternativt tillfälle.
2014-09-11 - Bekräftelse av registrering
Jag har skickat ut detta med mail till alla registrerade men skriver det även här för säkerhets skull: Då vi har många som registrerar sig i början av terminen men sedan aldrig påbörjar studierna eller hoppar av tidigt skulle vi för planeringens skull vilja veta vilka som faktiskt har för avsikt att skriva någon tentamen den här terminen. Var därför snäll och skicka ett kort svar till primalatina@klassiska.su.se om du har för avsikt att tentera denna termin. Det behövs inga detaljer om när, var eller hur. Vi vill bara veta att du har avsikt att studera nu. Vi vill ha svar senast onsdag den 17:e.
2014-08-04 - Serverbyte
Hemsidan kommer att flyttas inom kort. Detta kan medföra att en del av vad ni gör i dagarna nu kan gå förlorat. Det mesta är lätt att återskapa men om ni lämnar in några inskicksövningar just nu så ber jag er att se till att ni har sparade kopior av dem, för säkerhets skull.
2014-02-27 - Semester
Jag har semester 3/3-7/3 och kommer därmed inte att svara på inskick eller frågor under den tiden.
2013-12-13 - Diagnosövningar
Det blev en krasch som påverkade diagnosarkivet på hemsidans databaser igår. Det hela är ordnat och igång igen men det kan hända att några av senaste dagarnas inskick har gått förlorade. Ni som ser att så är fallet behöver dock inte gör om de ni redan har gjort.
2013-10-08 - Uppdatering av hemsidan
Under de närmaste månaderna kommer en del arbete att ske med kurshemsidan (även om mycket av det nog inte kommer att vara direkt synligt). Har ni sett saker som ser ut att vara felaktiga eller har andra förslag på förbättringar så är ni välkomna att höra av er.
2013-08-28 - HT13
Jag är just tillbaka från semester och sitter nu och besvarar mail och uppdaterar era studentkonton. Det vore bra om ALLA (såväl nya som gamla) som avser att läsa som optimas i höst skickar mig ett mail (helst till jonas.thungren.lindbarg@klassiska.su.se) med användarnamn och personnummer så att jag kan ordna med er användarstatus. Via mitt.su.se kan ni även kolla om ni är registrerade som ni ska. Är ni inte det inom ett par dagar så hör av er till mig, med namn och personnummer.
2013-07-19 - Tentamensdatum HT13
Möjliga tentamensdatum för hösten är: 7/9 5/10 26/10 16/11 14/12 11/1 (2014) 18/1 (2014) 1/2 (2014) 8/2 (2014)
2013-07-19 - Semester
Jag går nu på semester för sommaren och kommer därmed inte att vara tillgänglig för rättning eller hjälp. Är det något viktigt är jag i vissa fall kontaktbar via mail, skicka då till min mailadress, inte via den här sidans meddelandefunktion. Trevlig sommar!
2013-03-02 - Semester
Under vecka 10 har jag semester och kommer inte att svara på frågor eller rätta några uppgifter. Vi hörs igen den 11:e!
2013-01-11 - Tentatillfällen vt -13
Möjliga tentamenstillfällen i vår är: 23/2 6/4 4/5 25/5 1/6 Vänligen kontakta mig två veckor innan ni vill tentera.
2012-11-21 - Latin I, 2
För den som vill fortsätta med latin efter Prima Latina ges under nästa år Latin I, 2 (15hp) på kvartsfart, förmodligen med undervisning en kväll varannan vecka. Är du intresserad så får du gärna skicka ett mail till primalatina@klassiska.su.se.
2012-09-03 - Tentamina ht -12
Tentatillfällen för höstterminen är: 6/10 27/10 17/11 1/12 15/12 21/12 19/1 (2013) Helst ska ni vara anmälda två veckor innan.
2012-08-13 - Registrering och omregistrering
Ni som registrerar er för att läsa kursen i höst behöver alla skicka ett mail med ert användarnamn till mig (primalatina@klassiska.su.se) för att få rätt användarstatus i kursen. Dessutom vore det bra om ni som läst tidigare också skickade ett mail där ni anger användarnamn, namn och personnummer för omregistrering. Välkomna till en ny termin!
2012-06-25 - Sommar
På sommaren ges ingen undervisning i kursen, den står dock öppen för egna studier. Under perioden 27/6-31/7 har jag semester och kommer inte att svara på mail.
2012-04-17 - Semester
Jag har semester 18/4-20/4 och kommer därför inte att rätta inskick eller svara på meddelanden.
2012-03-01 - Frånvaro
Under delar av nästa vecka (10) har jag semester och kommer därmed inte att kunna besvara era övningar eller frågor. På fredag ska jag försöka hinna ikapp så gott jag kan.
2012-01-23 - Tentamensdatum vt -12
Hej alla och välkomna till en ny termin! Jag ber om ursäkt för detta dröjsmål men nu kommer i alla fall tentadatumen. Några ytterligare kan tillkomma. Kom ihåg att alltid underrätta mig i god tid innan, helst två veckor. 18/2 24/3 5/5 26/5 2/6
2011-10-26 - Fortsättning
För den som vill fortsätta med latinet efter denna kurs så kommer det kommande vårtermin att starta en kurs på kvartsfart för de 15hp som återstår av Latin I. Den kursen kommer alltså att löpa över hela nästa år. Undervisningen sker på Stockholms universitet. Om du är intresserad kan du ta kontakt med mig via jonas.thungren.lindbarg@klassiska.su.se
2011-08-31 - Tentamen
Möjliga tentamensdatum i höst är: 1/10 22/10 4/11 12/11 26/11 3/12 17/12 7/1 14/1 Kom ihåg att ni själva måste ordna vakt om ni inte kan skriva på plats vid Stockholms universitet. Vidare vill jag veta senast två veckor innan att ni tänker skriva.
2011-08-30 - Registrering
Nu är terminen igång och jag hoppas att alla ska vara registrerade vid det här laget. Om du inte har uppgraderats till optimas men vet med dig att du borde vara det så kontakta mig (skriv gärna med ditt användarnamn) så ska vi ordna saken. För övrigt vill jag bara passa på att hälsa välkomna till kursen och önska lycka till!
2011-08-15 - Höstterminen
Jag vore tacksam om alla ni som vill fortsätta som optimates i höst kunde kontakta mig på ett eller annat sätt, företrädesvis per mail, så ska omregistrering ombesörjas. Skriv gärna med personnummer så blir det hela lite smidigare.
2011-06-16 - Sommar
I juli kommer jag att vara på semester och det finns med andra ord ingen att rätta eventuella inskick. Ni som inte har annat för er kan dock jobba på som vanligt i juni och augusti. Trevlig sommar!
2011-04-11 - Meddelanden
Det verkar vara något problem med meddelandefunktionen på hemsidan, då flera av er inte verkar kunna få kontakt med mig där. Säkrast och snabbast når ni mig via mail, på primalatina@klassiska.su.se
2011-03-06 - Semester
Under vecka 10 är jag på semester och kommer inte att kunna rätta några inskick. Ska ta tag i dem så snart jag är tillbaka! Hälsningar, Jonas
2011-02-17 - Extra tentamensdatum
Lördag 19 mars ges ytterligare en tentamen. I detta fall skrivs dock ingen på Stockholms universitet, vilket betyder att även de som befinner sig i omnejden måste ordna tentamen på egen hand, se informationssidan om tentamen: http://pl.klassiska.su.se/index.php?top=firstPage&state=viewFirstPage&id=64&infoDown=true
2011-02-16 - Tentamensdatum vt 11
Följande är möjliga tentamensdatum. Var vänliga och meddela 2 veckor i förväg om du vill skriva en tenta. 16/4 10-14 7/5, 10-14
2011-01-31 - Ny lärare
Från och med nu är Jonas Thungren Lindbärg ansvarig lärare på kursen.
2011-01-14 - Problem med anmälningsblankett
Just nu går det inte att komma åt anmälningsblanketten via den länk som finns på hemsidan. Om du vill anmäla dig till kursen skriv då till primalatina@klassiska.su.se.
2010-09-17 - Tentamensdatum HT10
Följande datum är möjliga tentamensdatum. Var vänliga och meddela 2 veckor i förväg om du vill skriva en tenta 2/10, 10-13 5/11, 12-17 13/11, 10-14 4/12, 10-14 18/12, 10-14 15/1, 10-14 5/2, 10-1
2010-08-18 - Ingen kåravgift fr.o.m. denna termin
Från och med denna termin råder inte längre kårobligatorium på Stockholms universitet. Detta betyder att du som student inte längre behöver betala kåravgift. För vidare information se: http://sus.su.se/
2010-02-23 - Kurslitteraturlistan uppdaterad
Listan över kurslitteratur har uppdaterats. Den enda egentliga förändringen mot tidigare lista är att realiaboken har bytts ut. Nuvarande bok är: The Romans: An Introduction av A. Kamm. Boken finns tillgänglig i bokhandeln.
2009-09-29 - Ny lärare på kursen.
Fr o m den 1 oktober heter kursens lärare Robin Wahlsten Böckerman.

Inloggning
Användarnamn:

Lösenord:


[Skriv ut]

Hur ska man gå tillväga för att läsa kursen?

Här nedan följer en detaljerad beskrivning av hur man ska följa kursen samt hur dess hjälpmedel är uppställda och fungerar. Vi rekommenderar alla att noggrant läsa igenom detta.
Översikt
Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7.5 hp. Delkurs 1 består av 5 kapitel, medan delkurs 2 består av 4 kapitel samt en realiadel. Varje kapitel introducerar ny formlära och ny grammatik som skall läras in och övas med hjälp av övningsmeningar. Efter varje delkurs finns för dem som önskar ta poäng och är registrerade möjlighet att tentera. Till varje kapitel finns en ordlista, grammatikdel och andra nödvändiga hjälpmedel.
Innan du börjar
Eftersom latinstudier innebär en hel del satsanalys och grammatik kräver de vissa förkunskaper i svensk grammatik och terminologi. Vi har inte möjligheten att ha en kurs även i detta, men rekommenderar om du känner dig osäker att först fräscha upp dina kunskaper. Bra litteraturtips är:
 1. Ljung M-Ohlander, S, Allmän grammatik, (1972), 1993 eller senare
 2. Florby, G.- Fält, G., Grammatiskt ABC, Uppsala 2001
 3. Dahl, Ö., Grammatik, Lund 2003
 4. Enkel sida på webben: Fritext; Svensk Grammatik, (http://www.fritext.se/svenska/gramm.html)
Introduktion till kursen
Innan du börjar med språket latin rekomenderar vi att du läser den bok som täcker språkhistorien, nämligen
 • Janson, T., Latin. Kulturen, historien, språket, Smedjebacken 2002.
Genom att läsa denna bok får du en bra introduktion till latin, både språkligt och historiskt.
Kursens startsida
På kursens startsida under Nyheter finner du aktuell information om problem, datastopp, semester och annat som kan vara viktigt att veta. Härifrån loggar du dessutom in till kursen.
Logga in
För att logga in använder du det användarnamn och lösenord du valt. Om du skulle ha glömt ditt lösenord finns här en länk till kursledningen som kan hjälpa dig med detta.
Personlig sida
När du har loggat in kan du gå till din personliga sida. Här finner du din aktuella ställning i kursen, kan ändra personliga inställningar samt gå tillbaka i kursen och repetera.
För att gå vidare i kursen klickar du på Gå till senaste ej lösta övningsmening. Då transporteras du till aktuellt kapitel, och väljer där vad du vill göra (vi förklarar detta mer utförligt under Rekommenderat tillvägagångssätt nedan).
För att repetera klickar du på Gå tillbaka till en tidigare punkt i kursen. Då får du upp en lista med de kapitel du klarat av. Sedan du klickat på önskat kapitel får du upp det kapitlets alla övningsmeningar. Programmet visar dig respektive övningsmenings första fem ord, skiljetecken inräknade. Sedan är det bara att klicka på den mening du vill repetera.
Menyer
Kursen har två menyfält, ett till vänster och ett övre. I det övre menyfältet finner du kursens tre huvuddelar. Här finner du:
Startsidan                   Genom att klicka på Startsidan får du upp en ny meny till vänster där du finner all relevant information, samt kan logga in till kursen.
                                    Här finns även en Aktuelltruta, med nyheter
Kursen                        När du klickar på Kursen kommer du till övningarna. Du får då upp en nu vänstermeny:
Först finner du det som är aktuellt för respektive kapitel. Här finns:
Genomgång
 
En genomgång av allt det nya som kommer i respektive kapitel
Övningsmeningar
 
Kapitlets övningsmeningar
Ordlista
 
Kapitelordlista i alfabetisk ordning
Extra övningar
 
Övningar för den som vill träna lite mer
Övnings-pdf
 
Här finns kapitlets övningsmeningar tillgängliga för utskrift
Forum
 
Kursens diskussionsforum
Ställ frågor
 
Direktlänk till kursens meddelandefunktion
Realia
 
Här beskrivs vilken realia som skall läsas in på respektive delkurs
Övrigt kursmaterial
 
Under denna rubrik finner du bra material (beskrivs i tabellen nedan) som kan vara till användning för dig när du följer kursen.
Inloggning
 
Här ser du att du är inloggad på lursen, samt ditt användarnamn
Logga ut
 
Här loggar du ut
Övrigt kursmaterial:
Ordlista för hela kursen
 
Ordlista till kursen, både kapitelvis och i alfabetisk ordning
Grammatik
 
All grammatik du behöver för att följa kursen
Paradigm
 
Alla relevanta paradigm som används i kursen
100 vanliga verb
 
En lista över de 100 avnligaste verben; dessa skall läras in till tentamen delkurs 2.
Kuriosa och hjälp
 
Under denna rubrik finner du ett antal nyttiga texter och hänvisningar, se vidare:
Latinets historia
 
En kortfattad beskrivning av latinets historia och dess litteratur
Uttal och betoning
 
Enkel beskrivning av hur det klassiska latinet uttalades
Metrik
 
Kort beskrivning av den metrik som du möter i kursen
Förkortningar
 
Alla förkortningar som används i kursen
Författarlista
 
Alla författare som citeras i kursen, med levnadstid och aktuellt verk
Hjälplänkar
 
Tips till intressanta siter på Internet
Litteraturtips
 
Tips på böcker i olika kategorier som kan vara av intresse och till hjälp
 
Mina sidor                  
Här finns all information om dig lagrad. Du kan här se din aktuella position i kursen, gå tillbaka och repetera tidigare övningar, titta i ditt eget övningsarkiv, se om du är registrerad denna termin samt om du betalt kåravgiften m.m.
Rekommenderat tillvägagångssätt
Här kommer det sätt att gå tillväga på som vi tänkte oss när vi gjorde kursen. Här beskrivs även de olika hjälpmedlen närmare.
När du börjar ett kapitel ska du först läsa genomgången. Här finns all den formlära och syntax som är relevant för det nya kapitlet. Om den nya grammatiken bygger på något som tidigare tagits upp, finns det en länk till grammatiksidorna så att du har möjlighet att repetera detta. Till exempel tar vi i kapitel 2 för första gången upp ackusativ med infinitiv. I kapitel 3 bygger vi på denna genomgång och ger därför en länk till grammatiken så att du först kan fräscha upp dina tidigare inhämtade kunskaper.
När du läst grammatiken och känner dig redo att börja rekommenderar vi att du skriver ut kapiteltexten i pdf, och analyserar och översätter meningarna där. Detta för att du då slipper vara uppkopplad hela tiden och kan göra dina översättningar i lugn och ro. När du sedan vill starta övningsprogrammet klickar du på Övningsmeningar. Då kommer du automatiskt till den för dig aktuella meningen. Termen övningsmening innefattar ibland flera reella meningar, men är alltså bara en övningsmening
På övningens introduktionssida finns ett öra och ett öga. Denna funktion är ännu inte aktiverad, men när den är det skall den fungera så här: 
Om du klickar på örat skall du få höra den latinska texten läsas upp. Klickar du på ögat skall du finna du en bild med anknytning till texten. Så snart vi har ekonomisk möjlighet kommer vi att fullfölja detta projekt.

För att bearbeta övningsmeningarna finns det fem olika övningstyper:
1. Klickövning
 
Du leds med frågor genom en satsanalys, där du förväntas klicka på korrekt ord. Allteftersom du väljer rätt, färgas ordet efter sin satsfunktion. Vi är medvetna om färgkodningens brister för färgblinda och arbetar på ett nytt system. När satsanalysen är klar skall meningen översättas. Du får då fem val att välja bland.
I början kommer du tillfrågas på nästan alla ord i övningarna, men efterhand blir frågorna färre och du förväntas göra mer av satsanalysen själv.
2. Fyll i ändelser
 
Här får du den korrekta översättningen serverad och därtill en lucktext att fylla i olika ändelser i.
3. Översätt
 
Här får du utan hjälp göra en översättning och välja rätt bland fem olika val. Vi rekommenserar att du först med hjälp av kapiteltexten, som du bör ha skrivit ut innan,översätter hela texten och därefter går igenom övningen i datorn. Då behöver du inte vara uppkopplad hela tiden, och får hela sammanhanget i texten. När du har gjort din översättning väljer du, mening för mening, den översättning som ligger närmast din egen. Även i denna övningstyp finns kontrollfrågor, men de kommer här före valet av översättning. OBS! Vi avråder starkt från att bara chansa på översättningarna! Visst kan det bli rätt, men har du lärt dig någonting? 
4. Förändra
 
Här presenteras övningsmeningens korrekta översättning till svenska och du uppmanas därefter förändra meningen på ett eller annat sätt. Detta är ingen övning i stilistik utan i att öva former, varför det är viktigt att du använder samma ord och ordföljd som i övningsmeningen, eftersom programmet annars inte förstår dig.
5. Diagnos
 
Denna övning ser olika ut för den student som är registrerad student vid Stockholms universitet, sk Optimas och den som läser kursen utan avsikt att tentera, sk Popularis.
För Optimas är detta en övning i att översätta en text utan annan hjälp än den du finner i övningsmeningens inledning samt i ordlistan. Du skall här på egen hand översätta en text och skicka in den för rättning till din kursledare. Du får tillbaka den med kommentarer och eventuella följdfrågor. Kanske blir du uppmanad att göra om den. Poängen är att du här skall arbeta mer självständigt. Tänk på att det viktiga här inte är att skriva tjusig svenska utan att visa att du har förstått latinet. Använd därför hellre lite klumpiga men tydliga formuleringar än en vacker omskrivning du kanske inte helt förstått.
För Popularis är detta en översätt (se ovan 1 respektive 3).
 
Generellt för alla frågetyper är att du har tre möjligheter att göra fel innan programmet säger ifrån och du uppmanas att läsa på innan du kan börja om igen.
Generellt är också att du i alla de olika frågetyperna kan möta två typer av kontrollfrågor. Den ena ber dig analysera ord efter ett flervalssystem, där det bara finns ett rätt alternativ. Den andra typen har mer varierade frågor. Det kan exempelvis vara fråga på bisatstyp, varför ett ord står i ett visst kasus eller att du ombeds böja ett verb i ett annat tempus. Frågor som rör specifika ord hänvisar till detta ord i den form det står i den aktuella meningen. Detta för att du först själv ska tänka till vad ordet heter i grundform - det blir således en dubbel övning.
De övningsmeningar som består av flera reella meningar, går igenom allt för varje mening i taget så att du skall kunna ta paus och spara mitt inne i en övningsmening. Du kommer att förstå varför när texterna från och med kapitel 3 börjar bli längre!
Som sista sida för en reell mening i en övningsmening kommer den så kallade utskriftssidan. Vi har kallat den så i och med att den ger en komplett utskrift av den latinska texten och den svenska översättningen, vilket lämpar sig för en utskrift för den som vill. När du passerat den sparas ditt resultat automatiskt. När du gått igenom en övningsmening bestående av flera meningar får du som sista sida en utskriftssida med hela den latinska texten och hela den svenska översättningen. Du får även all analys du gjort på övningen samt för poesin det metriska schemat. Du ges även återigen möjligheten att lyssna på texten, samt se bilden.
För att arbeta med övningsmeningarna behöver du några hjälpmedel; framförallt genomgången, ordlistan, grammatiken och paradigmen. Varje övningsmening har en egen introduktion med aktuell realia, aktuell grammatik med länkar samt eventuella tips och i vissa fall metrik. Genom detta kan du innan du börjar med meningen läsa aktuell grammatik i såväl genomgång som grammatik, kanske vill du även kontrollera ett komplett böjningsparadigm under just paradigm. När du därefter börjar med meningen behöver du ordlistan. Så här fungerar den:
Ordlistan är i stort sett uppställd som ett latinskt lexikon. Så här läser du de olika ordklassernas uppställning (här finner du de typer som kan vara svåra att förstå):
Substantiv
 
Presenteras med nominativform, genitivform
genus
deklination
ex. amica, amicae
fem
dekl. 1
 

Adjektiv
Presenteras med nominativform i maskulinum, femininum och neutrum
 
 
 • a3-adjektiv böjs enligt första och andra deklinationen
  ex. albus a3 (albus, alba, album)
 • adjektiv med bara två former ser likadana ut i maskulinum och femininum
  ex. fortis forte
 • adjektiv med bara en form ser lika ut i alla genus
  ex. ingens
Verb
Presenteras med tema samt konjugation.
Temats former är presens indikativ aktivum 1 p. sing. - perfekt indikativ aktivum 1 p. sing. - supinum - infinitiv. Siffran visar efter vilken konjugation verbet böjs (1-4).
Ex. voco vocavi vocatum vocare 1
Ju längre fram du kommer i kursen, desto sparsammare blir informationen. De regelbundna verben i konjugation 1, 2 och 4 presenteras bara med sin första form och konjugationens siffra. Därigenom vet du att böjningen är regelbunden.
Ex. voco 1
Verb av tredje konjugationen som ofta har oregelbundna böjningar presenteras normalt med hela temat alternativt med de tre första formerna.
Ex. capio cepi captum 3

Variationer kan finnas.
Pronomen
 
Presenteras med nominativform i maskulinum, femininum och neutrum samt typ av pronomen.
Ex.
is ea id
demonstrativt pronomen
I de fall ett genus har fler former beroende på hur de står i satsen står dessa separerade med /.
Ex.
quis/qui qua quid/quod
indefinit pronomen
Ganska ofta återfinns samma ord flera gånger i ordlistan. Detta beror dels på att ett ord kan ha flera olika betydelser, dels på att kursens databas i nuläget inte klarar av att sortera bort dubbletter. Detta kommer att åtgärdas framöver.
I ordlistan står en del ord markerade med *. Detta innebär att orden skall läras in till tentamen.

Ordlistan finns både uppställd per kapitel, i alfabetisk ordning och har en sökfunktion för ord både på latin och svenska.
Om du känner att du behöver hjälp under kursens gång rekommenderar vi användning av kursens Forum. Detta är ett diskussionsforum där du kan diskutera och få hjälp av dina medstudenter. Här kan du även rapportera tekniska problem i kursen. Vi hoppas verkligen att du väljer att vara aktiv här eftersom vi tror att det kan rendera mycket hjälp och andra infallsvinklar på problem. De studenter som väljer att registrera sig vid Stockholms universitet har tillgång till ett eget diskussionsforum med lärarhjälp on-line, dock inte dygnet runt, men väl under kontorstid. Nota! att du måste skapa en användare även här. Du bör för enkelhetens skull ha samma användarnamn som i kursen.
Hur fungerar det då när man vill tentera?
Jo, som tidigare sagt är det för registrerade studenter dags att tentera efter kapitel 5 och kapitel 9. Man kan välja mellan att tentera i Stockholm eller på sin hemort. För alla gäller att det finns ett flertal datum att välja på, samt att det är bra att vara ute i god tid.
De studenter som inte har möjlighet att tentera i Stockholm går tillväga enligt nedan:
1. Studenten tar kontakt med lämplig skola, lärcentra, bibliotek, polisstation, ambassad, konsulat eller annan offentlig inrättning (om du är osäker på vad som kan räknas hit, hör av dig) och frågar om han/hon kan få tentera där.
2. Rektor el. dyl. utser en kontaktperson.  
3. Studenten meddelar kursledningen namn och adress till skolan (el. dyl.) och kontaktpersonen samt önskat tentamensdatum (se möjliga datum under tentamenstillfällen).
4. Kursledningen bokar datum och tid för tentamen och meddelar studenten.
5. Tentamen skickas i slutet innerkuvert till kontaktpersonen (innerkuvertet får öppnas först vid tentamen).
6. Skolan ordnar lämplig övervakning av tentamen
7. Efter tentamen lägger studenten svar och prov i ett frankerat, slutet kuvert adresserat till Prima Latina. Detta kuvert lämnas till kontaktpersonen. Om man önskar få tillbaka sin rättade tentamen måste amn även skicka med ett frankerat kuvert adresserat till önskad adress.
8. Kontaktpersonen postar kuvertet
Om du inte registrerat dig i början av kursen, men under kursens gång känner att du vill tentera går det självklart bra att göra det. Du måste dock först anmäla, registrera och skriva in dig och hela den administrativa biten innan det är dags för tentamen.
 
Kurslitteratur är allt det som finns tillgängligt för dig på kursens hemsida samt viss realialitteratur. Varje kapitels övningsmeningar finns dessutom tillgängliga i pdf-format för utskrift.

Vi hänvisar en hel del till den grammatik som används i den reguljära undervisningen:
Sjöstrand N, Ny latinsk grammatik, Lund 1960 (omtr Stockholm 1995)
Denna finns att köpa via institutionens amanuens, men är absolut inte nödvändig för studier av kursen, utan bara för den som vill fördjupa sig. Självklart kan du även använda någon annan grammatikbok, exempelvis Erik Tidners Latinsk Grammatik. Observera att vi i nuläget bara säljer litteratur till registrerade studenter, dels på grund av begränsad lagermöjlighet, dels på grund av avtal med författarens ättlingar som begränsar böckernas spridning. 
Trots att det finns ordlistor till alla kursens övningar rekommenderar vi varmt att man börjar använda Latinsk-svenskt lexikon redan från början för att redan från tidigt stadium lära in principen.
Se i övrigt kursens litteraturlista
 
Något om numrering på kapitel och övningar, kapitelnamn samt stilar
Alla kapitel har numrering med ordningstal på latin, övningsmeningarna med grundtal skrivna med romerska siffror. Därtill har varje kapitel fått namn efter någon del av det romerska huset. Detta kommer inom snar framtid att illustreras och förklaras bättre. Övningsmeningarna som alla är tagna ur autentisk text kommer från 3 olika tidsperioder, och har därför tre olika teckensnitt både vad det gäller text och numrering:
 
Klassiska textexempel skrivs med Times new roman och de romerska siffrorna med majuskler (stora bokstäver)
Ex.
I.
Pecunia avaritiam non sanat
 
Medeltida textexempel med Arial och de romerska siffrorna med minuskler (små bokstäver)
Ex.
lij.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
 
Nylatinska textexempel med kursiv Times new roman och de romerska siffrorna med majuskler
Ex.
V.
Vinum laetificat sed et letificat.
 
Inskrifter med enbart majuskler
Ex.
XXVI.
BALNEA VINA VENVS CORRVMPVNT….
 
 
För att hjälpa er med satslösningen har vi på de längre övningarna delat upp texten i huvudsatser, bisatser och satsförkortningar. Grundregeln är att de ord som hör till huvudsatsen alltid står längst till vänster, medan bisatserna på nivå 1 står med ett indrag, bisatser på nivå 2 med två indrag osv. För exempel, se FAQ – Övningarna.
 
Med detta tror vi att du har fått det mesta av nödvändig information för att börja läsa. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.
Grattis till ditt val att läsa latin! Det kommer stundtals att vara jobbigt, men du kommer aldrig att ångra dig!
Per aspera ad astra
    


Information
   - F.A.Q
   - Användaridentitet
   - Anmälan
   - Forum
   - Förkunskapskrav
   - Har du frågor?
   - Hitta till klassiska språk
   - Instruktioner
   - Kontakta oss
   - Kurslitteratur
   - Läsa för att ta poäng - Optimas
   - Nyheter
   - Omregistrering
   - Realia
   - Studiemedel
   - Studietips
   - Schema HT 2018
   - Tentamen
   - Tentamensanmälan
   - Vad behövs i din dator?
   - Vem behöver skicka in anmälan?
   -  Tack till
   - Instruktioner
Prima Latina, Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Kursansvarig
Uppdaterad 2019-08-20