Genomgång kapitel 9

I vårt sista kapitel är det liksom i kapitel 8 i huvudsak på verbsidan det händer nya saker; vi möter nämligen här 2:a person singularis och pluralis av alla tempus.

Tempus bildade på presenstammen

För de tempus bildade av presensstammen är personändelserna:

 

Aktivum

Passivum

Sing. 2 pers.

-s

-ris

Plur. 2 pers.

-tis

-mini

2 person singularis & pluralis presens indikativ aktivum

Bildas med presensstam + ändelse

 

konj 1
vocare

konj 2
habere

konj 3A
regere

konj 3B
capere

konj 4
audire

1 sing

voco

habeo

rego

capio

audio

2 sing

vocas

habes

regis

capis

audis

3 sing

vocat

habet

regit

capit

audit

1 plur

vocamus

habemus

regimus

capimus

audimus

2 plur

vocatis

habetis

regitis

capitis

auditis

3 plur

vocant

habent

regunt

capiunt

audiunt

2 person singularis & pluralis presens indikativ passivum

Bildas med presensstam + ändelse

Person

konj 1
vocare

konj 2
habere

konj 3A
regere

konj 3B
capere

konj 4
audire

1 sing

vocor

habeor

regor

capior

audior

2 sing

vocaris

haberis

regeris

caperis

audiris

3 sing

vocatur

habetur

regitur

capitur

auditur

1 plur

vocamur

habemur

regimur

capimur

audimur

2 plur

vocamini

habemini

regimini

capimini

audimini

3 plur

vocantur

habentur

reguntur

capiuntur

audiuntur

2 person singularis & pluralis presens konjunktiv aktivum

Bildas med presensstam + ändelse

Person

konj 1
vocare

konj 2
habere

konj 3A
regere

konj 3B
capere

konj 4
audire

1 sing

vocem

habeam

regam

capiam

audiam

2 sing

voces

habeas

regas

capias

audias

3 sing

vocet

habeat

regat

capiat

audiat

1 plur

vocemus

habeamus

regamus

capiamus

audiamus

2 plur

vocetis

habeatis

regatis

capiatis

audiatis

3 plur

vocent

habeant

regant

capiant

audiant

2 person singularis & pluralis presens konjunktiv passivum

Person

konj 1
vocare

konj 2
habere

konj 3A
regere

konj 3B
capere

konj 4
audire

1 sing

vocer

habear

regar

capiar

audiar

2 sing

voceris

habearis

regaris

capiaris

audiaris

3 sing

vocetur

habeatur

regatur

capiatur

audiatur

1 plur

vocemur

habeamur

regamur

capiamur

audiamur

2 plur

vocemini

habeamini

regamini

capiamini

audiamini

3 plur

vocentur

habeantur

regantur

capiantur

audiantur

2 person singularis & pluralis imperfekt indikativ aktivum

Bildas av presensstammen + -ba-/-eba- + ändelse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocabam

habebam

regebam

capiebam

audiebam

2 sing

vocabas

habebas

regebas

capiebas

audiebas

3 sing

vocabat

habebat

regebat

capiebat

audiebat

1 plur

vocabamus

habebamus

regebamus

capiebamus

audiebamus

2 plur

vocabatis

habebatis

regebatis

capiebatis

audiebatis

3 plur

vocabant

habebant

regebant

capiebant

audiebant

2 person singularis & pluralis imperfekt indikativ passivum

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocabar

habebar

regebar

capiebar

audiebar

2 sing

vocabaris

habebaris

regebaris

capiebaris

audiebaris

3 sing

vocabatur

habebatur

regebatur

capiebatur

audiebatur

1 plur

vocabamur

habebamur

regebamur

capiebamur

audiebamur

2 plur

vocabamini

habebamini

regebamini

capiebamini

audiebamini

3 plur

vocabantur

habebantur

regebantur

capiebantur

audiebantur

2 person singularis & pluralis imperfekt konjunktiv aktivum

Bildas av presens infinitiv + personändelse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocarem

haberem

regerem

caperem

audirem

2 sing

vocares

haberes

regeres

caperes

audires

3 sing

vocaret

haberet

regeret

caperet

audiret

1 plur

vocaremus

haberemus

regeremus

caperemus

audiremus

2 plur

vocaretis

haberetis

regeretis

caperetis

audiretis

3 plur

vocarent

haberent

regerent

caperent

audirent

2 person singularis & pluralis imperfekt konjunktiv passivum

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocarer

haberer

regerer

caperer

audirer

2 sing

vocareris

habereris

regereris

capereris

audireris

3 sing

vocaretur

haberetur

regeretur

caperetur

audiretur

1 plur

vocaremur

haberemur

regeremur

caperemur

audiremur

2 plur

vocaremini

haberemini

regeremini

caperemini

audiremini

3 plur

vocarentur

haberentur

regerentur

caperentur

audirentur

2 person singularis & pluralis futurum simplex indikativ aktivum

Bildas av presensstammen +tempuskaraktär + ändelse:

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocabo

habebo

regam

capiam

audiam

2 sing

vocabis

habebis

reges

capies

audies

3 sing

vocabit

habebit

reget

capiet

audiet

1 plur

vocabimus

habebimus

regemus

capiemus

audiemus

2 plur

vocabitis

habebitis

regetis

capietis

audietis

3 plur

vocabunt

habebunt

regent

capient

audient

2 person singularis & pluralis futurum simplex indikativ passivum

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocabor

habebor

regar

capiar

audiar

2 sing

vocaberis

habeberis

regeris

capieris

audieris

3 sing

vocabitur

habebitur

regetur

capietur

audietur

1 plur

vocabimur

habebimur

regemur

capiemur

audiemur

2 plur

vocabimini

habebimini

regemini

capiemini

audiemini

3 plur

vocabuntur

habebuntur

regentur

capientur

audientur

Tempus bildade på perfektstammen

Personändelser för tempus bildade av perfektstammen följer inte samma regelbundna mönster som hos de tempus som bildas av perfektstammen, varför ändelserna tas upp vid respektive tempus.

2 person singularis & pluralis perfekt indikativ aktivum

Bildas av perfektstam + ändelse

Perfekt indikativ aktivum har följande ändelser:

 

Aktivum

Sing. 2 pers.

-isti

Plur. 2 pers.

-istis

 

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocavi

habui

rexi

cepi

audivi

2 sing

vocavisti

habuisti

rexisti

cepisti

audivisti

3 sing

vocavit

habuit

rexit

cepit

audivit

1 plur

vocavimus

habuimus

reximus

cepimus

audivimus

2 plur

vocavistis

habuistis

rexistis

cepistis

audivistis

3 plur

vocaverunt

habuerunt

rexerunt

ceperunt

audiverunt

2 person singularis & pluralis perfekt konjunktiv aktivum

Bildas av perfektstam + ändelse

Perfekt indikativ aktivum har följande ändelser:

 

Aktivum

Sing. 2 pers.

-eris

Plur. 2 pers.

-eritis

 

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocaverim

habuerim

rexerim

ceperim

audiverim

2 sing

vocaveris

habueris

rexeris

ceperis

audiveris

3 sing

vocaverit

habuerit

rexerit

ceperit

audiverit

1 plur

vocaverimus

habuerimus

rexerimus

ceperimus

audiverimus

2 plur

vocaveritis

habueritis

rexeritis

ceperitis

audiveritis

3 plur

vocaverint

habuerint

rexerint

ceperint

audiverint

2 person singularis & pluralis perfekt indikativ passivum

Bildas av perfekt particip + presens av esse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocatus sum

habitus sum

rectus sum

captus sum

auditus sum

2 sing

vocatus es

habitus es

rectus es

captus es

auditus es

3 sing

vocatus est

habitus est

rectus est

captus est

auditus est

1 plur

vocati sumus

habiti sumus

recti sumus

capti sumus

auditi sumus

2 plur

vocati estis

habiti estis

recti estis

capti estis

auditi estis

3 plur

vocati sunt

habiti sunt

recti sunt

capti sunt

auditi sunt

2 person singularis & pluralis perfekt konjunktiv passivum

Bildas av perfekt particip + presens konjunktiv av esse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocatus sim

habitus sim

rectus sim

captus sim

auditus sim

2 sing

vocatus sis

habitus sis

rectus sis

captus sis

auditus sis

3 sing

vocatus sit

habitus sit

rectus sit

captus sit

auditus sit

1 plur

vocati simus

habiti simus

recti simus

capti simus

auditi simus

2 plur

vocati sitis

habiti sitis

recti sitis

capti sitis

auditi sitis

3 plur

vocati sint

habiti sint

recti sint

capti sint

auditi sint

2 person singularis & pluralis pluskvamperfekt indikativ aktivum

Bildas av perfektstam + ändelse

Pluskvamperfekt indikativ aktivum har följande ändelser:

 

Aktivum

Sing. 1 pers.

-eras

Plur. 1 pers.

-eratis

 

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocaveram

habueram

rexeram

ceperam

audiveram

2 sing

vocaveras

habueras

rexeras

ceperas

audiveras

3 sing

vocaverat

habuerat

rexerat

ceperat

audiverat

1 plur

vocaveramus

habueramus

rexeramus

ceperamus

audiveramus

2 plur

vocaveratis

habueratis

rexeratis

ceperatis

audiveratis

3 plur

vocaverant

habuerant

rexerant

ceperant

audiverant

2 person singularis & pluralis pluskvamperfekt indikativ passivum

Bildas av perfekt particip + imperfekt indikativ av esse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocatus eram

habitus eram

rectus eram

captus eram

auditus eram

2 sing

vocatus eras

habitus eras

rectus eras

captus eras

auditus eras

3 sing

vocatus erat

habitus erat

rectuserat

captus erat

auditus erat

1 plur

vocati eramus

habiti eramus

recti eramus

capti eramus

auditi eramus

2 plur

vocati eratis

habiti eratis

recti eratis

capti eratis

auditi eratis

3 plur

vocatierant

habiti erant

rec ti erant

capti erant

auditi erant

2 person singularis & pluralis pluskvamperfekt konjunktiv aktivum

Bildas av perfekt infinitiv + personändelse

Pluskvamperfekt indikativ aktivum har följande ändelser:

 

Aktivum

Sing. 2 pers.

-s

Plur. 2 pers.

-tis

 

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocavissem

habuissem

rexissem

cepissem

audivissem

2 sing

vocavisses

habuisses

rexisses

cepisses

audivisses

3 sing

vocavisset

habuisset

rexisset

cepisset

audivisset

1 plur

vocavissemus

habuissemus

rexissemus

cepissemus

audivissemus

2 plur

vocavissetis

habuissetis

rexissetis

cepissetis

audivissetis

3 plur

vocavissent

habuissent

rexissent

cepissent

audivissent

2 person singularis & pluralis pluskvamperfekt konjunktiv passivum

Bildas av perfekt particip + imperfekt konjunktiv av esse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocatus essem

habitus essem

rectus essem

captus essem

auditus essem

2 sing

vocatus esses

habitus esses

rectus esses

captus esses

auditus esses

3 sing

vocatus esset

habitus esset

rectus esset

captus esset

auditus esset

1 plur

vocati essemus

habiti essemus

recti essemus

capti essemus

auditi essemus

2 plur

vocati essetis

habiti essetis

recti essetis

capti essetis

auditi essetis

3 plur

vocati essent

habiti essent

recti essent

capti essent

auditi essent

2 person singularis & pluralis futurum exactum indikativ aktivum

Bildas av perfektstam + ändelse>

Futurum exactum indikativ aktivum har följande ändelser:

 

Aktivum

Sing. 2 pers.

-eris

Plur. 2 pers.

-eritis

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocavero

habuero

rexero

cepero

audivero

2 sing

vocaveris

habueris

rexeris

ceperis

audiveris

3 sing

vocaverit

habuerit

rexerit

ceperit

audiverit

1 plur

vocaverimus

habuerimus

rexerimus

ceperimus

audiverimus

2 plur

vocaveritis

habueritis

rexeritis

ceperitis

audiveritis

3 plur

vocaverint

habuerint

rexerint

ceperint

audiverint

2 person singularis & pluralis futurum exactum passivum

Bildas av perfekt particip + futurum simplex av esse

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

vocatus ero

habitus ero

rectus ero

captus ero

auditus ero

2 sing

vocatus eris

habitus eris

rectus eris

captus eris

auditus eris

3 sing

vocatus erit

habitus erit

rectus erit

captus erit

auditus erit

1 plur

vocati erimus

habiti erimus

recti erimus

capti erimus

auditi erimus

2 plur

vocatus eritis

habiti eritis

recti eritis

capti eritis

auditi eritis

3 plur

vocati erunt

habiti erunt

recti erunt

capti erunt

auditi erunt

Esse

Efter alla dessa verbböjningar kan det även vara på sin plats att ta en titt på verbet esse i alla tempus.

Modus

Coniunctivus hortativus

Vi har tidigare mött denna konjunktiv som uttrycker uppmaning. Nu när vi mött andra person är det passande med ett tillägg, nämligen:
Andra person singularis presens konjunktiv betecknar oftast uppmaning till obestämd person "man", medan uppmaning till bestämd andra person oftast uttrycks med imperativ:

ita facias

man bär gära så

ita fac/facite

gär så

Bisatser

Komparativa konditionalsatser

En komparativ konditionalsats är en jämförande villkorssats. Den inleds av ord som : quasi, tamquam (si), velut (si), ut si, perinde ac si, non aliter (non secus) ac si = liksom om, som om och står i konjunktiv.

Tempusföljden uttrycks normalt enligt lagarna för Consecutio Temporum.

I huvudsatsen kan sic eller ita stå som korrelat.

Svenskan använder i bisatsen irrelat uttryck.

Puer clamat quasi demens sit.

Gossen skriker, som han vore galen.

Puer clamabat, quasi demens esset.

Gossen skrek, som om han hade varit galen.

Explicativa quod-satser

Quod explicativum inleder en bisats, som uttrycker ett faktiskt förhållande. Modus är alltid indikativ.

Explikativ quod-sats används

  1. som subjekts-eller objektssats till det styrande verbet: quod = (den omständigheten, det förhållandet,) att

(Huc, eo) accedit, quod eum plus quam tu amo

Härtill kommer, att jag älskar honom mer än du

Adde (huc), quod...

Lägg härtill (den omständigheten), att ...

  1. som närmare förklaring (apposition) till ett determinativt pronomen (pronominalt adverb) eller ett substantivt i den överordnade satsen (därav benämningen explicativum "förklarande": quod = att)

Hoc unum in Alexandro vitupero, quod iracundus fuit.

Blott det klandrar jag hos Alexander, att han var snar till vrede.

Propterea, quod

Därför att...

Hoc inde itelligi potest, quod...

Detta kan förstås därav, att...

  1. som adverbialsats till det överordnade verbet: quod = vad det beträffar att
    Quod-satsen innehåller alltid ett yttrande eller en åsikt, som tages till bemötande eller bedömning.

Quod scribis te ad me venturam, ego vero te istic esse volo.

Vad det beträffar att du skriver att du så önskar jag, att du skall stanna, där du är.

Blandade karameller

Adjektivattribut till egennamn

Om adjektivet uttrycker ett värdeomdöme låter man det oftast vara attribut till ett substantiv som är apposition till egennamnet, eller så sätter man till ett ille som inte behöver översättas.

Roma, urbs pervetus

det urgamla Rom

Socrates ille sapientissimus

den vise Sokrates

Negationer

Två negationer i samma sats upphäver varandra, utom i några fall där de faktiskt förstärker varandra. Detta gäller om ne ... quidem eller neque ... neque följer efter en negation.

Exempel där de upphäver varandra:

Nemo mortem non timet

Det finns ingen, som inte fruktar döden = Var och en /alla fruktar döden

Nihil non efficere potest

Det finns ingenting, som han inte kan göra = Han kan göra allt

Exempel där de förstärker varandra:

Numquam Scipionem ne in minima quidem re offendi

Jag har aldrig stött mig med Scipio ens i minsta sak

Nemo neque poeta neque orator dixit...

Ingen vare sig skald eller talare har sagt...

Presens indikativ som översätts med perfekt

När presens indikativ står tillsammans med en accusativus temporis eller tidsadverb med liknande betydelse översätts presens med perfekt om handlingen har pågått en tid och ännu pågår.

Sex iam dies rex in urbe versatur

Redan i sex dagar har kungen vistats i staden

Nu tror vi att du är redo att börja med övningsmeningarna i kapitel 9! Du kan alltid gå tillbaka hit om du inte kommer ihåg. Om du misströstar och inte förstår, hör av dig till din kursledare så förklarar hon/han!

Bonam Fortunam!