2020-01-15 - Tentamenssal 16 januari D 499
Tentamenssalen för skrivningen Prima Latina 1 eller 2, den 16 januari 2020 är D499. Se vidare Athena-sidan.
Tiden är som tidigare annonserats.
2019-09-02 - Tentamensdatum HT 2019
Under höstterminen 2019 finns nedanstående tentamenstillfällen. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 (dvs delkurs 1, "Nybörjarkurs i latin 1") eller PrimaLatina 2 (dvs delkurs 2, ”Nybörjarkurs i latin 2”).
Med rekommenderat tempo tenterar man delkurs PrimaLatina 1 den 7 november och PrimaLatina 2 den 4 december. Formellt finns det ändå möjlighet att tentera vid valfritt av nedanstående datum.
Anmälan sker via webben senast en vecka före skrivdatum. Du måste vara registrerad eller omregistrerad på kursen för att få tentera.
tor 7/11 kl. 1000–1400 Laduvikssalen
ons 4/12 kl. 1700–2100 E 306
tor 16/1 -20 kl. 1700–2100 A 5137
Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
Det blir också hemtentamen i Realia den 24 oktober och 20 november, se vidare på Athena.
2019-09-01 - Kursbeskrivning och schema HT-19
Välkommen till höstterminens latinkurs!
Du som är lärarledd student, via Stockholms U, hittar nu en Kursbeskrivning för de första delkurserna, PL_1 och Realia, på lärplattformen Athena, athena.itslearning.com., under Innehåll > Kursinformation. I kursbeskrivningen finns en detaljplanering och betygskriterier.
På Athena-sidan finns också annan information om kursen, schema, planering, extramaterial och nyttiga länkar.
Här på PL-sajten ska du lägga upp ett användarkonto, läsa genomgångar och göra övningar.
Vid ev. olikheter gäller informationen på Athena före den som finns på denna sajt.
2019-06-20 - Prima Latina-programmet avslutas januari 2020
Den här versionen av nätkursen Prima Latina kommer att upphöra efter höstterminen 2019. En ny version av distanskursen Latin I:1 vid Stockholms universitet tar vid vårterminen 2020, då via SU:s lärplattform Athena.
De studenter som är inskrivna som Optimates, d.v.s. studenter registrerade på latin vid SU, kommer att föras över till den nya kursen, med eventuella tagna poäng.
Studiegången som Popularis kommer inte att erbjudas mer efter 2019, då denna sajt läggs ner.
2019-04-25 - Detaljplanering för PL_2 på Athena
Nu finns en Kursbeskrivning, inkl. detaljplanering, för Nybörjarkurs 2 på Athenasidan https://athena.itslearning.com.
Där ligger dokumentet under Innehåll > Kursinformation.
Observera att kursen redan har börjat! Planeringen är en rekommendation om hur du läser för att tentera delkurs 2 den 27 maj, men är inte obligatorisk i sig.
2019-03-04 - Hemtentamen i Realia 1-14 april
Hemtentamen i Realia (2 hp) kommer att läggas ut på Athenasidan den 1 april och måste lämnas in senast den 14 april. Studenten ska hämta skrivningen och ladda upp sitt svar via Athena. Alla svar kommer att gå genom textmatchningsverktyget Urkund.
2019-02-21 - Tentamensdatum VT 2019
Under vårterminen 2019 finns nedanstående tentamenstillfällen. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 (dvs delkurs 1, "Nybörjarkurs i latin 1") eller PrimaLatina 2 (dvs delkurs 2, ”Nybörjarkurs i latin 2”).
Med rekommenderat tempo tenterar man delkurs PrimaLatina 1 den 21 mars och PrimaLatina 2 den 27 maj. Formellt finns det ändå möjlighet att tentera vid valfritt av nedanstående datum.
Anmälan sker via webben senast en vecka före skrivdatum. Du måste vara registrerad eller omregistrerad på kursen för att få tentera.
Fr 22/2 kl.13-17 B 479
To 21/3 kl.17-21 A5137
Fr 26/4 kl.13-17 A5137
Må 27/5 kl.17-21 Brunnsvikssalen
Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2019-01-30 - Kursbeskrivning
En Kursbeskrivning för de första delkurserna, PL_1 och Realia, har nu lagts upp på Athena-sidan > Innehåll > Kursinformation. I kursbeskrivningen, KBS:n, finner du en detaljplanering och betygskriterier.
2018-12-21 - OMTENTA I REALIA 2 - 16 januari 2019
OMTENTAMEN i REALIA (DELKURS "Realia", 2hp) KOMMER ATT LÄGGAS UT DEN 2 januari och SKA HÄMTAS OCH LÄMNAS IN VIA ATHENA (https://athena.itslearning.com) SENAST 16 JANUARI.
Observera att detta gäller er som distansstudenter, liksom campusstudenterna. Det är inte längre möjligt att rekvirera tentamen under andra tider på terminen.
2018-12-20 - Realiaskrivningar rättade och omtenta Realia
Realiatentorna från den 19 november är nu rättade och resultaten inrapporterade i Ladok. Ett omdöme och kommentarer hittar ni vid er tentamen under Uppgifter på Athena-sidan. Omtentan i Realia läggs ut på Athena den 2 januari 2019. Den ska liksom ordinarie tentan hämtas och lämnas in via Athena-sidan.
2018-11-01 - VIKTIGT: REALIATENTA via ATHENA 5 - 19 NOVEMBER!
HEMTENTAMEN i REALIA (DELKURS "Realia", 2hp) SKA HÄMTAS OCH LÄMNAS IN VIA ATHENA (https://athena.itslearning.com) MELLAN 5 OCH 19 NOVEMBER.
Observera att detta gäller er som distansstudenter, liksom campusstudenterna, och att det är det enda tillfället att göra tentamen i Realia under HT -18.
Det kommer, till skillnad från tidigare terminer, inte att vara möjligt att rekvirera realiatentan vid annan tidpunkt på terminen. För att kunna bli godkänd måste skrivningen vara inlämnad in via Athena-sidan.
2018-08-26 - Obligatorisk vokabulär
Fr.o.m. HT-18 är obligatorisk vokabulär för Nybörjarkurs 1 (PL_1) de 400 vanligaste orden i frekvensordlistan http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list. För Nybörjarkurs 2 (PL_2) är de 800 vanligaste i samma lista obligatoriska.
Motsvarande listor med översättning till svenska ligger i vänsterspalten, liksom på Athena.

De nya listorna ersätter formellt 100-verblistan och Dürings kompendium som kurslitteratur, även om ordförrådet ungefär är detsamma.
2018-08-23 - Nya övningsnummer i PL fr o m HT-18!
Materialet i denna kurs har inför HT-18 uppdaterats så att vissa övningar har utgått. Övningarna har omnumrerats, och om du har börjat tidigare än denna termin, har övningarna andra nummer än du är van vid. En konkordans mellan de gamla och nya numren finns redan nu på lärplattformen Athena, https://athena.itslearning.com/, och kommer inom kort att läggas här också. Kursen omfattar nu 246 övningar, varav 30 inskicksövningar.
2018-08-11 - Lärplattform Athena
Från och med HT -18 kommer vi att använda universitetets nya lärplattform, Athena, som finns på adress https://athena.itslearning.com (den ersätter Mondo).
Där kommer du att hitta planering, gloslistor och nyheter för kursen. Eftersom nätkursen Prima Latina kommer att ges parallellt med Latin I:1 på campus, kommer du som distansstudent också få möjlighet att ta del av genomgångar och övningsmaterial som läggs upp på Athena.
Ta för vana att besöka Athenasidan då och då, eller prenumerera på dess nyheter.
Inskicksövningarna ska du dock skicka in här, från PL:s kurssajt.
2018-08-10 - VIRTUELLT UPPROP 3 - 16/9!
För dig som är nyantagen student till distanskursen i Latin I:1 har vi ett VIRTUELLT UPPROP den 3 september – den 16 september!
Efter att ha registrerat dig på kursen ska du lägga upp ett användarkonto här (följ instruktionerna under ”Skapa ny användare” i högerspalten) och göra den första övningen i kursprogrammet, Capitulum Primum: Övning 1. När du har svarat rätt på alla frågor i övningen, kommer du i början av övning II att få upp en Lösenmening.
Mejla orden i Lösenmeningen till mig på adress maria.plaza@su.se. I och med att du gör detta senast söndagen den 16 september, har du deltagit i det virtuella uppropet. Då kommer du att föras över till gruppen för lärarledda studenter i kursprogrammet, Optimates.
Om du inte har mejlat Lösenmeningen inom denna period, kommer vi fråga dig om du vill ha din plats och om inte kallar vi en reserv i ditt ställe. Ett sådant ”tidigt avbrott” möjliggör också för dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.
2018-07-04 - Tentamensdatum HT 2018
Utöver uppsamlingstentamen den 20/8, som formellt hör till vårterminen -18, finns det tre möjliga tentamensdatum under HT 2018, listade nedan. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 (dvs delkurs 1, "Nybörjarkurs i latin 1") eller PrimaLatina 2 (dvs delkurs 2, ”Nybörjarkurs i latin 2”).
Anmälan sker via webben senast en vecka före skrivdatum. Du måste vara registrerad eller omregistrerad på kursen för att få tentera.
Må 20/8 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.

To 1/11 kl.9-13 Lokal: A 5137
Fre 7/12, kl.14-18 Lokal: B 479
Ons 16/1 2019, kl.10-14 Lokal: D 416
Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2018-01-14 - Tentamensdatum VT 2018
Nedan står möjliga tentamensdatum under VT 2018. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 ("Nybörjarkurs i latin 1", delkurs 1) eller PrimaLatina 2 (delkurs 2).
Se under Information > Schema VT 2018, för ett förslag till hur du lägger upp ditt arbete med övningarna på halvfart. .
Realiakursen tenteras via hemtentamen som studenten rekvirerar av kursansvarig på maria.plaza@su.se, varefter studenten har en veckas tid för att inkomma med svaret. Realian läses in på egen hand i kursböckerna och de 3 artiklarna under Realia i vänsterspalten; tentamen gör man lämpligen 2-1 vecka innan man skriver PL_2.
Lö 3/2 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.
Må 26/3 kl.16-20 Lokal: Brunnsvikssalen.
Fre 20/4 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.
Fre 1/6 kl.15-19 Lokal: A5137.
Må 20/8 kl.10-14 Lokal: Brunnsvikssalen.

Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2018-01-14 - Kursen under VT 2018 omfattar övningar 1-286 i kap. 9!
Obs! Denna termin avslutas kursen efter övning CCLXXVI i kapitel 9.
Planeringen för terminen har lagts därefter, och eftersom texterna CCLXXVI – CCXCIV inte ingår i kurskraven kommer ingen av de tenteras. All grammatik i kapitel 9, enligt kapitelgenomgången, ingår i kursen. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att rätta sajtens program efter det här, utan programmet kommer att uppmana användaren att gå vidare. Avsluta helt enkelt efter övning CCXCIV.
2017-10-13 - Realia: påminnelse om kurslitteratur
Observera att i delkursen Realia (2hp) ingår böckerna: Janson, T. 2002. Latin. Kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Boardman, J., Griffin, J. & Murray, O. (redd.) (2001 [1986]) The Oxford illustrated history of the Roman world. Oxford: Oxford University Press. samt artiklarna under "Realia" på denna sajt, vänsterspalten. Hittills har vi i tentan inte ställt frågor specifikt på Janson 2002, men fr.o.m. höstterminen -17 kan detta göras. Formellt finns litteraturlistan på institutionens hemsida, http://www.su.se/romklass/utbildning
2017-09-07 - Allmän grammatik
Genom Mondosajten för Prima Latina får ni distansstudenter tillgång till genomgången av förberedande grammatik: se Mondosajten > Filsamling > mappen Allmän grammatik. Där hittar ni genomgångar för ordklasser, satsdelar, sammansatta satser och satsförkortningar, liksom ett övningskompendium med tillhörande facit. PowerPointen om satsdelar rekommenderas t.ex. som repetition inför all syntaktisk analys i Prima Latina!
2017-09-06 - NYTT KRAV PÅ VOKABULÄR på kursen
VIKTIGT! NY obligatorisk vokabulär på Prima Latina. Obs! Fr.o.m. denna termin, HT 2017, krävs en annan obligatorisk vokabulär än tidigare. De obligatoriska glosorna blir första hälften av kompendiet Latinets 1500 vanligaste ord av I.Düring (som finns på Mondo) liksom fortsatt listan ”100 obligatoriska verb”. Till Nybörjarkurs 1 (PL 1) krävs: -posterna 1 – 124 i Düring -”100 obligatoriska verb”. Till Nybörjarkurs 2 (PL_2) krävs: -posterna 1 – 248 i Düring. Nytt är också att vokabulär kommer att prövas även på första tentamen (Nybörjarkurs 1/ PL_1), på så sätt att du förväntas översätta glosor i känd text. Därmed blir alltså tentan PL_1 litet annorlunda än övningstentan på kurssajten.
2017-09-06 - Mondo-sida för Prima Latina
Nu finns det en sida för Prima Latina på Mondo, Stockholms universitets lärplattform. Du loggar in där med dina registreringsuppgifter som SU-student. Där finns Ingmar Dürings Latinets 1500 vanligaste ord, med den obligatoriska vokabulären för denna kurs.
2017-08-25 - Tentamenstillfällen HT 2017
Följande tentamenstillfällen finns under HT 2017. Vid varje tillfälle kan man tentera antingen delkurs 1 (PL_1) eller delkurs 2 (PL_2). Observera dock att man måste anmäla sig på webben via MinaStudier till den tentamen man avser göra, senast en vecka före resp. tentamensdatum. Lördagen 7/10, kl. 10-14. Lokal meddelas senare. Lördagen 11/11, kl. 10-14, i B 479. Lördagen 16/12, kl. 10-14. Lokal meddelas senare. Lördagen 13/1 2018, kl. 10-14, i D 416.
2017-08-10 - Virtuellt UPPROP för nyantagna 28/8 - 10/9!
Viktigt! VIRTUELLT UPPROP den 28 augusti – den 10 september! För dig som är nyantagen student till distanskursen i Latin 1 HT 2017 har vi ett virtuellt upprop de första två veckorna. Det går till så att du måste lägga upp ett användarkonto (följ instruktionerna under ”Skapa ny användare” i högerspalten) och göra den första övningen i kursprogrammet, Capitulum Primum: Övning 1. När du har svarat rätt på alla frågor i övningen, kommer du på sista sidan att få upp en Lösenmening. Mejla orden i Lösenmeningen till kursansvarig på adress maria.plaza@su.se. I och med att du gör detta t o m söndagen den 10 september, har du deltagit i det virtuella uppropet. Om du inte har mejlat Lösenmeningen inom denna period, kommer vi fråga dig om du vill ha din plats och om inte kallar vi en reserv i ditt ställe. Ett sådant ”tidigt avbrott” möjliggör också för dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.
2017-08-07 - Nota bene! Om kurslitteraturen
Notera att DEN ENDA BOKEN STUDENTERNA BEHÖVER SKAFFA för att följa Prima Latina är realiaboken (Boardman - Griffin - Murray). Textbok och grammatik är inbakade i själva kursprogrammet. Läs vidare i högerspalten, under Information > Kurslitteratur.
2017-07-03 - Semester 3 juli - 6 augusti
Prima Latina:s kursansvariga lärare går nu på semester fram till den 7 augusti. Meddelanden och övningar som skickas in under den perioden kommer att läsas efter den 7 augusti. Höstterminen börjar den 28 augusti. Trevlig sommar! Maria Plaza.
2017-05-15 - Återstående tentamensdatum VT 2017
Nedan står möjliga tentamensdatum under VT 2017. Vid varje tillfälle kan man skriva antingen PrimaLatina 1 ("Nybörjarkurs i latin 1", delkurs 1) eller PrimaLatina 2 (delkurs 2).
Se under Information > Schema VT 2017, för ett förslag till hur du lägger upp ditt arbete med övningarna på halvfart. Planen är då att studenten tenterar PL_1 den 1/4 och PL_2 den 3/6.
Realiakursen tenteras via hemtentamen som studenten rekvirerar av kursansvarig på maria.plaza@su.se, varefter studenten har en veckas tid för att inkomma med svaret. Realian läses in på egen hand i kursboken och artiklarna under Realia i vänsterspalten; tentamen gör man lämpligen 2-1 vecka innan man skriver PL_2.
Lö 3/6 kl.10-14 Lokal: B 479.
Lö 18/8 kl.10-14 Lokal: B 479.

Vid samtliga tillfällen finns möjlighet att tentera på distans från ett annat lärosäte, bibliotek, ambassad eller liknande. Studenten ska då två veckor före skrivdatum skicka kursansvarig kontaktuppgifter till en person som kommer ansvara för tentamensskrivningen. Läs vidare instruktioner under Information > Tentamen, långt ner i artikeln.
2015-11-26 - HEMTENTAMEN på REALIA fr.o.m. ht 2015!
För dem som blivit antagna HT 2015 gäller att Realiadelen på kursen tenteras genom en HEMTENTAMEN och ger 2hp. (Enligt den nya kursplanen ger delkurserna PrimaLatina_1 och PrimaLatina_2 6hp vardera.) Tentamen mailas ut individuellt och man har sedan en vecka på sig att skriva och lämna in den. Du ska rekvirera tentamen genom att skriva till kursansvarig på maria.plaza@su.se. Det är lämpligt att göra det samtidigt som man anmäler sig till tentamen PL_2, eftersom man då blir färdig med realiadelen samtidigt som med kursen i sin helhet. Realiatentamen betygsätts med G eller U. Inför tentamen behöver du, utöver en bok i romersk historia (t.ex. Kamm), även läsa artiklarna under Realia i vänsterspalten på denna sajt. Den som antagits på en tidigare kursplan har rätt att följa denna under tre terminer efter antagning.
2015-02-13 - Tentamensanmälan via mitt.su.se
Fr.o.m. nu ska tentamensanmälan göras via webben, mitt.su.se.
Anmäl dig SENAST EN VECKA FÖRE ÖNSKAT TENTAMENSDATUM.
Terminens tentamensdatum är:
Lö 28/3 kl.10-14 Lokal: C 512.
Lö 18/4 kl.11-15 Lokal: A 5137.
Lö 30/5 kl.10-14 Lokal: A 5137.
Lö 15/8 kl.10-14 Lokal: A 5137.
2014-10-30 - Forum
Nu har vi till slut ett forum på hemsidan, ni når det via länken till vänster. Några saker behöver nog fixas fortfarande. Säg gärna till om ni upptäcker något som ser konstigt ut eller om ni har förbättringsförslag.
2014-09-24 - Tentamensanmälan
Eftersom de första tillfällena till tentamen börjar närma sig vill jag bara påminna alla om att ni alltid måste anmäla er inför tentamen, vare sig tillfället är ett ordinarie enligt schemat eller ett av de övriga. Tentamensdatum finner ni under Schema (under Information).
2014-08-20 - Omregistrering
Glöm inte att ni som börjat tidigare och vill fortsätta läsa den här terminen måste omregistrera er. Vänligen skicka ett mail med användarnamn och personnummer till primalatina@klassiska.su.se.
2014-06-03 - Uppdatering
Som ni nog har märkt har hemsidan nu uppdaterats. Vissa smärre korrigeringar återstår och ni får gärna höra av er om ni stöter på problem eller upptäcker något konstigt. Information finns nu till höger. Det ni tidigare fann under \"Kursen\" hittar ni till vänster och det ni tidigare fann under \"Mina sidor\" hittar ni under informationen till höger.
2014-05-12 - Schema ht 2014
Ett schema för höstterminen ligger nu under Information. Det är ännu preliminärt och inga platser för tentamina har ännu angivits.
2014-04-04 - Tentamen 26/4
Sal för tentamen den 26/4 är E487. Alla tider och salar finns på Schema under Information.
2014-03-19 - Tentamensanmälan
Observera att ni alltid måste anmäla er till tentamen, även om det gäller de ordinarie tentamenstillfällen som angivits i schemat.
2014-01-08 - Schema och tentamensdatum vt -14
Schema för våren har nu lagts upp under Information. Där finns även information om tentamensdatum. Kom ihåg att som vanligt underrätta mig så snart som möjligt när ni vill tentera, helst minst två veckor innan datumet ifrån. Detta gäller vare sig ni väljer ett ordinarie eller alternativt tillfälle.
2014-09-11 - Bekräftelse av registrering
Jag har skickat ut detta med mail till alla registrerade men skriver det även här för säkerhets skull: Då vi har många som registrerar sig i början av terminen men sedan aldrig påbörjar studierna eller hoppar av tidigt skulle vi för planeringens skull vilja veta vilka som faktiskt har för avsikt att skriva någon tentamen den här terminen. Var därför snäll och skicka ett kort svar till primalatina@klassiska.su.se om du har för avsikt att tentera denna termin. Det behövs inga detaljer om när, var eller hur. Vi vill bara veta att du har avsikt att studera nu. Vi vill ha svar senast onsdag den 17:e.
2014-08-04 - Serverbyte
Hemsidan kommer att flyttas inom kort. Detta kan medföra att en del av vad ni gör i dagarna nu kan gå förlorat. Det mesta är lätt att återskapa men om ni lämnar in några inskicksövningar just nu så ber jag er att se till att ni har sparade kopior av dem, för säkerhets skull.
2014-02-27 - Semester
Jag har semester 3/3-7/3 och kommer därmed inte att svara på inskick eller frågor under den tiden.
2013-12-13 - Diagnosövningar
Det blev en krasch som påverkade diagnosarkivet på hemsidans databaser igår. Det hela är ordnat och igång igen men det kan hända att några av senaste dagarnas inskick har gått förlorade. Ni som ser att så är fallet behöver dock inte gör om de ni redan har gjort.
2013-10-08 - Uppdatering av hemsidan
Under de närmaste månaderna kommer en del arbete att ske med kurshemsidan (även om mycket av det nog inte kommer att vara direkt synligt). Har ni sett saker som ser ut att vara felaktiga eller har andra förslag på förbättringar så är ni välkomna att höra av er.
2013-08-28 - HT13
Jag är just tillbaka från semester och sitter nu och besvarar mail och uppdaterar era studentkonton. Det vore bra om ALLA (såväl nya som gamla) som avser att läsa som optimas i höst skickar mig ett mail (helst till jonas.thungren.lindbarg@klassiska.su.se) med användarnamn och personnummer så att jag kan ordna med er användarstatus. Via mitt.su.se kan ni även kolla om ni är registrerade som ni ska. Är ni inte det inom ett par dagar så hör av er till mig, med namn och personnummer.
2013-07-19 - Tentamensdatum HT13
Möjliga tentamensdatum för hösten är: 7/9 5/10 26/10 16/11 14/12 11/1 (2014) 18/1 (2014) 1/2 (2014) 8/2 (2014)
2013-07-19 - Semester
Jag går nu på semester för sommaren och kommer därmed inte att vara tillgänglig för rättning eller hjälp. Är det något viktigt är jag i vissa fall kontaktbar via mail, skicka då till min mailadress, inte via den här sidans meddelandefunktion. Trevlig sommar!
2013-03-02 - Semester
Under vecka 10 har jag semester och kommer inte att svara på frågor eller rätta några uppgifter. Vi hörs igen den 11:e!
2013-01-11 - Tentatillfällen vt -13
Möjliga tentamenstillfällen i vår är: 23/2 6/4 4/5 25/5 1/6 Vänligen kontakta mig två veckor innan ni vill tentera.
2012-11-21 - Latin I, 2
För den som vill fortsätta med latin efter Prima Latina ges under nästa år Latin I, 2 (15hp) på kvartsfart, förmodligen med undervisning en kväll varannan vecka. Är du intresserad så får du gärna skicka ett mail till primalatina@klassiska.su.se.
2012-09-03 - Tentamina ht -12
Tentatillfällen för höstterminen är: 6/10 27/10 17/11 1/12 15/12 21/12 19/1 (2013) Helst ska ni vara anmälda två veckor innan.
2012-08-13 - Registrering och omregistrering
Ni som registrerar er för att läsa kursen i höst behöver alla skicka ett mail med ert användarnamn till mig (primalatina@klassiska.su.se) för att få rätt användarstatus i kursen. Dessutom vore det bra om ni som läst tidigare också skickade ett mail där ni anger användarnamn, namn och personnummer för omregistrering. Välkomna till en ny termin!
2012-06-25 - Sommar
På sommaren ges ingen undervisning i kursen, den står dock öppen för egna studier. Under perioden 27/6-31/7 har jag semester och kommer inte att svara på mail.
2012-04-17 - Semester
Jag har semester 18/4-20/4 och kommer därför inte att rätta inskick eller svara på meddelanden.
2012-03-01 - Frånvaro
Under delar av nästa vecka (10) har jag semester och kommer därmed inte att kunna besvara era övningar eller frågor. På fredag ska jag försöka hinna ikapp så gott jag kan.
2012-01-23 - Tentamensdatum vt -12
Hej alla och välkomna till en ny termin! Jag ber om ursäkt för detta dröjsmål men nu kommer i alla fall tentadatumen. Några ytterligare kan tillkomma. Kom ihåg att alltid underrätta mig i god tid innan, helst två veckor. 18/2 24/3 5/5 26/5 2/6
2011-10-26 - Fortsättning
För den som vill fortsätta med latinet efter denna kurs så kommer det kommande vårtermin att starta en kurs på kvartsfart för de 15hp som återstår av Latin I. Den kursen kommer alltså att löpa över hela nästa år. Undervisningen sker på Stockholms universitet. Om du är intresserad kan du ta kontakt med mig via jonas.thungren.lindbarg@klassiska.su.se
2011-08-31 - Tentamen
Möjliga tentamensdatum i höst är: 1/10 22/10 4/11 12/11 26/11 3/12 17/12 7/1 14/1 Kom ihåg att ni själva måste ordna vakt om ni inte kan skriva på plats vid Stockholms universitet. Vidare vill jag veta senast två veckor innan att ni tänker skriva.
2011-08-30 - Registrering
Nu är terminen igång och jag hoppas att alla ska vara registrerade vid det här laget. Om du inte har uppgraderats till optimas men vet med dig att du borde vara det så kontakta mig (skriv gärna med ditt användarnamn) så ska vi ordna saken. För övrigt vill jag bara passa på att hälsa välkomna till kursen och önska lycka till!
2011-08-15 - Höstterminen
Jag vore tacksam om alla ni som vill fortsätta som optimates i höst kunde kontakta mig på ett eller annat sätt, företrädesvis per mail, så ska omregistrering ombesörjas. Skriv gärna med personnummer så blir det hela lite smidigare.
2011-06-16 - Sommar
I juli kommer jag att vara på semester och det finns med andra ord ingen att rätta eventuella inskick. Ni som inte har annat för er kan dock jobba på som vanligt i juni och augusti. Trevlig sommar!
2011-04-11 - Meddelanden
Det verkar vara något problem med meddelandefunktionen på hemsidan, då flera av er inte verkar kunna få kontakt med mig där. Säkrast och snabbast når ni mig via mail, på primalatina@klassiska.su.se
2011-03-06 - Semester
Under vecka 10 är jag på semester och kommer inte att kunna rätta några inskick. Ska ta tag i dem så snart jag är tillbaka! Hälsningar, Jonas
2011-02-17 - Extra tentamensdatum
Lördag 19 mars ges ytterligare en tentamen. I detta fall skrivs dock ingen på Stockholms universitet, vilket betyder att även de som befinner sig i omnejden måste ordna tentamen på egen hand, se informationssidan om tentamen: http://pl.klassiska.su.se/index.php?top=firstPage&state=viewFirstPage&id=64&infoDown=true
2011-02-16 - Tentamensdatum vt 11
Följande är möjliga tentamensdatum. Var vänliga och meddela 2 veckor i förväg om du vill skriva en tenta. 16/4 10-14 7/5, 10-14
2011-01-31 - Ny lärare
Från och med nu är Jonas Thungren Lindbärg ansvarig lärare på kursen.
2011-01-14 - Problem med anmälningsblankett
Just nu går det inte att komma åt anmälningsblanketten via den länk som finns på hemsidan. Om du vill anmäla dig till kursen skriv då till primalatina@klassiska.su.se.
2010-09-17 - Tentamensdatum HT10
Följande datum är möjliga tentamensdatum. Var vänliga och meddela 2 veckor i förväg om du vill skriva en tenta 2/10, 10-13 5/11, 12-17 13/11, 10-14 4/12, 10-14 18/12, 10-14 15/1, 10-14 5/2, 10-1
2010-08-18 - Ingen kåravgift fr.o.m. denna termin
Från och med denna termin råder inte längre kårobligatorium på Stockholms universitet. Detta betyder att du som student inte längre behöver betala kåravgift. För vidare information se: http://sus.su.se/
2010-02-23 - Kurslitteraturlistan uppdaterad
Listan över kurslitteratur har uppdaterats. Den enda egentliga förändringen mot tidigare lista är att realiaboken har bytts ut. Nuvarande bok är: The Romans: An Introduction av A. Kamm. Boken finns tillgänglig i bokhandeln.
2009-09-29 - Ny lärare på kursen.
Fr o m den 1 oktober heter kursens lärare Robin Wahlsten Böckerman.

Inloggning
Användarnamn:

Lösenord:Aktuellt - Senaste nytt för Prima Latina -
Klicka på rubriken för att se hela artikeln

2020-01-15 - Tentamenssal 16 januari D 499
Tentamenssalen för skrivningen Prima Latina 1 eller 2, den 16 januari 2020 är D499. Se vidare Athen...

2019-09-02 - Tentamensdatum HT 2019
Under höstterminen 2019 finns nedanstående tentamenstillfällen. Vid varje tillfälle kan man skriva ...

2019-09-01 - Kursbeskrivning och schema HT-19
Välkommen till höstterminens latinkurs!
Du som är lärarledd student, via Stockholms U, hitta...

[Visa alla nyheter]
Prima Latina är en till största delen interaktiv kurs utan obligatoriska kursträffar som kan läsas vare sig man gör det för sitt eget höga nöjes skull eller vill få ut universitetspoäng för den.
Du som vill tentera, och ta poäng, söker via Stockholms universitets antagning under ordinarie antagningsperioder till höst- och vårtermin. Studietakten är på halvfart, och vi lägger upp ett schemaförslag på hur man ordnar sina studier i denna takt för att hinna tentera på erbjudna datum. Observera att enbart de studenter som avser tentera behöver sända in ansökan.

Prima Latina heter formellt Latin I, kurskod KSB011. Den består av tre delkurser varav den första omfattar 6,5 högskolepoäng (språkfärdighet) och den andra 6,5 hp språkfärdighet, dätill läses 2 hp realia.
Du som vill läsa kursen och tentera måste uppfylla behörighetskraven och anmäla dig. Som anmäld och registrerad student, sk Optimas, får du tillgång till stöd och hjälp från kursens lärare, medan du som Popularis bedriver självstudier. All information du behöver för att anmäla dig finner du under Information i menyn till höger.
Materialet i den webbaserade Prima Latina är 2004 års version.


- Skapa ny användare
+Information
Prima Latina, Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Kursansvarig
Uppdaterad 2020-01-28